Køreplan til din networking: Sådan gør du før, under og efter dit møde

Køreplan til din networking: Sådan gør du før, under og efter dit møde


Et helt afgørende element i at netværke med succes er møder.

Netværksmøder, kaffemøder, salgsmøder, videndelingsmøder og hvad de ellers kan hedde.

De fleste kan nikke genkendende til, at møder nogle gange kan virke som spild af tid og andre gange kan gøre en helt afgørende forskel for alle parter.

Men hvad kan man gøre for at undgå at spilde tid på møder og i stedet skabe resultater, der rykker?

Hvis du vil have succes med at netværke og spare tid, så kan du arbejde med at dele din networking ind i tre faser:

 • FØR-FASEN
 • UNDER-FASEN
 • EFTER-FASEN


I dette indlæg får du en guide til, hvad du kan gøre både før, under og efter dit møde for at undgå at spilde tiden og i stedet rykke netværksmæssigt.

I FØR-FASEN skal du gøre dig nogle strategiske overvejelser

Du skal lægge en plan.

Du har ikke tid eller overskud til at netværke med alle. Det er heller ikke kvantiteten, der er vigtig, når du netværker, men mere kvaliteten i de relationer, du skaber, der afgør, om du får succes med din networking.

Du skal i denne FØR-FASE tænke over:

 • Hvad er mit formål med at netværke?
 • Hvad vil jeg gerne have ud af det?
 • Hvem vil jeg gerne netværke med?
 • Hvad skal vi tale om?
 • Hvad har jeg at tilbyde?
 • Hvor ofte skal vi mødes?
 • Hvor længe?
 • Hvor?
 • Og hvordan gør jeg det bedst?

Det er også i FØR-FASEN, du sætter dig ekstra ind i den, du skal mødes med, inden mødet, og kortlægger hvem der er de vigtigste at udvikle eller pleje en relation til.

Du skal også forberede dig på dig selv. Det vil sige på, hvordan netværket skal opleve dig, hvad skal de sige om dig, efter de har mødt dig. Hvordan skal din elevatortale fx lyde, hvilke konkrete mål har du, og hvilke spørgsmål vil du stille?

Gode links til FØR-FASEN:I UNDER-FASEN skal du være i gang med at netværke

Det er fasen, når du er ankommet til mødet.

Her skal du sætte dig selv i spil. Du stille spørgsmål og give noget af dig selv. Du skal her bruge tiden aktivt ved at være nærværende, spørgende, lyttede og dele ud af din viden.

Du kan sætte dig selv i spil ved at fortælle lidt mere om dig selv, end du plejer eller dele en oplevelse, der har gjort indtryk, eller noget viden du brænder for.

Du behøver ikke være privat, men du skal turde være mere personlig. Det skaber forbindelser!

I denne fase handler det om være imødekommende, opmærksom og at du smiler. Du skal byde ind, lytte og vise venlighed og gavmildhed.

Gode links til UNDER-FASEN:I EFTER-FASEN vender du tilbage til din strategi

Du reflekterer over din adfærd og dit udbytte.

Hvordan gik det med det, du planlagde i FØR-FASEN?

Hvad gjorde du i UNDER-FASEN, der virkede eller ikke virkede?

I EFTER-FASEN lægger du også en plan for din opfølgning. Hvordan vil du følge op så relationen styrkes og I bliver tættere? Hvornår vil du gøre det?

I denne fase skal du også turde være ærlig overfor dig selv:

Var du lidt for doven, for tilbageholdenden eller for passiv i UNDER-FASEN?

Gjorde du det, du plejer eller udfordrede du dig selv lidt?

Var du lidt for frisk og hurtig, så det virkede upassende eller var dit tempo lige tilpas, så relationen var i en naturlig balance?

Det er også i denne fase, du skal kortlægge, hvad du har at give relationen: hvordan kan du gøre en forskel og hvordan kan den anden måske hjælpe dig med det du drømmer om?

Der skal laves noter i din kalender, så du sikrer dig, at du går fra tanke til handling i fremtiden. Det kan være ting, du skal tage action på i aften, i næste uge eller om tre måneder.

Gode links til EFTER-FASEN:


Du kan bruge de tre netværksfaser som en konkret køreplan, uanset om du vil netværke internt med kollegaer fra andre afdelinger, eller om du vil netværke med gode kunder eller mennesker du ikke kender.

God fornøjelse 🙂Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.