Intern videndeling og interne netværk

 

Videndeling og samarbejde er vigtigt. Det ved vi alle.

Topledelser taler om øget videndeling og nedbrydning af siloer som vejen til bedre forretningsresultater.

Med god grund! Videndeling skaber nemlig flere resultater – hurtigere.

Målet er at øge effektiviteten, opnå et bedre arbejdsflow og strukturere videndelingen i organisationen.

EFFEKTEN AF VIDENDELING

Samarbejde og videndeling har stor
økonomisk betydning for din virksomhed

Medarbejdere, der deler deres viden,
er mere innovative og produktive

Og det kan aflæses
direkte på bundlinjen

Vi tilbyder kursusforløb med fokus på

Videndeling på tværs

Skab en netværkskultur og få flere resultater,
færre konflikter og øget produktivitet.

Interne netværk

Interne netværk er en effektivt metode til at dele
værdifuld viden og erfaringer på tværs af organisationen

Videndeling på tværs

Medarbejdernes viden er ofte virksomhedens største værdi. Derfor skal alle medarbejdere tage del i ansvaret (uanset funktion, titel og personlighedstype).

Effektiv íntern videndeling handler ikke om at holde en masser møder, og det kan ikke klares med Sharepoint eller anden IT-løsning.

Det kræver fælles fokus og en målrettet indsats.

 

Vi hjælper med at skabe en netværkskultur, hvor medarbejderen tør søge hjælp hos kollegaer og aktivt dele den viden, de sidder inde med.

Det er adskillige gange dokumenteret, at virksomheder, der formår at opbygge en netværkende kultur, klarer sig bedre.

 

Kontakt os for en snak om dit videndelingprojekt

Interne netværk

Interne netværk skaber sammenhæng, flytter viden, påvirker resultater og skaber udvikling.

Men succesfulde netværk opstår ikke af sig selv. Interne netværk på tværs skal have et klart strategisk formål, deltagerne skal forstå deres rolle og netværket skal både styres og faciliteres.

Interne netværk handler om at hjælpe hinanden ved at dele værdifuld viden, læring og erfaringer på tværs af organisationen.

Flere studier har vist, at mennesker, der kender og kan lide hinanden, arbejder bedre sammen og skaber hurtigere og bedre resultater.

 

Interne netværk kan være med til, at I sparer tid, bliver klogere, undgår fejl, bliver dygtigere og hurtigere ved at I deler viden og lærer af hinanden.

Vi har stor erfaring med at klæder medarbejdere og ledere på til at arbejde med interne netværk.

 

Kontakt os og lad os tale om, hvordan I kan få succes med vidensnetværk

”Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Susie over en længere periode på en række forskellige opgaver, lige fra korte kurser til længerevarende organisationsudviklingsforløb.

Susie har sat et markant aftryk på organisationen på flere områder. Specielt kan vi se en effekt omkring den enkelte medarbejders forståelse af ansvaret i samarbejdsrelationer og videndeling. Her har Susie formået at tydeliggøre de muligheder og perspektiver, der ligger i at engagere sig i relationer og opgaver for at skabe resultater både på enkeltopgave- og organisationsniveau. Endvidere har vi oplevet øget arbejdsglæde som følge af kollegial medinvolvering og højnet interesse kolleger imellem.

Vi har fået professionaliseret vores tilgang til samarbejde, netværk og videndeling på en sjov, krævende og indsigtsfuld måde.

Susie har fokus på at bruge det potentiale, der er til stede (men måske ikke udfoldet) hos både enkelt individer og grupper ved en positiv og anerkendende tilgang. Susie formår også at sige tingene, som hun ser dem, hvis der er behov for det.

Samarbejdet med Susie føles altid trygt, fordi Susie er meget kompetent på sit område. Hun er tydeligt omkring, hvor hun kan gøre en forskel og har til fulde indfriet de (høje) forventninger, vi har haft til samarbejdet.”

Marlene Majrup Tang
HR partner, ATP

Vil du vide mere om videndeling, samarbejde og skabe en netværkskultur?