Derfor intern videndeling og interne netværk

Videndeling og samarbejde er vigtigt. Det ved vi alle.

Topledelser taler om øget videndeling og nedbrydning af siloer som vejen til bedre forretningsresultater.

Med god grund! Videndeling skaber nemlig flere resultater – hurtigere.

Målet er at øge effektiviteten, opnå et bedre arbejdsflow og strukturere videndelingen i organisationen.

EFFEKTEN AF VIDENDELING

Samarbejde og videndeling har stor

økonomisk betydning for din virksomhed

Medarbejdere, der deler deres viden,

er mere innovative og produktive

Og det kan aflæses

direkte på bundlinjen

Vi tilbyder foredrag, workshops og kursusforløb indenfor videndeling

Kursus: Nedbryd siloerne

Skab en netværkskultur og få flere resultater,

færre konflikter og øget produktivitet.

Foredrag: Når videndeling gør forskellen

Sæt gang i en videndelings- og netværkskultur på tværs

og få et fælles sprog og opmærksomhed på værdien af videndeling .

Videndeling på tværs

Medarbejdernes viden er ofte virksomhedens største værdi. Derfor skal alle medarbejdere tage del i ansvaret (uanset funktion, titel og personlighedstype).

Effektiv íntern videndeling handler ikke om at holde en masser møder, og det kan ikke klares med Sharepoint eller anden IT-løsning.

Det kræver fælles fokus og en målrettet indsats. 

Vi hjælper med at skabe en netværkskultur, hvor medarbejderen tør søge hjælp hos kollegaer og aktivt dele den viden, de sidder inde med.

Det er adskillige gange dokumenteret, at virksomheder, der formår at opbygge en netværkende kultur, klarer sig bedre. 

Interne netværk

Interne netværk skaber sammenhæng, flytter viden, påvirker resultater og skaber udvikling.

Men succesfulde netværk opstår ikke af sig selv. Interne netværk på tværs skal have et klart strategisk formål, deltagerne skal forstå deres rolle og netværket skal både styres og faciliteres.

Interne netværk handler om at hjælpe hinanden ved at dele værdifuld viden, læring og erfaringer på tværs af organisationen.

Flere studier har vist, at mennesker, der kender og kan lide hinanden, arbejder bedre sammen og skaber hurtigere og bedre resultater.


Interne netværk kan være med til, at I sparer tid, bliver klogere, undgår fejl, bliver dygtigere og hurtigere ved at I deler viden og lærer af hinanden.

Vi har stor erfaring med at klæde medarbejdere og ledere på til at arbejde med interne netværk.

Vil I styrke jeres flere netværkskompetencer?

VIL DU VIDE MERE OM VIDENDELING, SAMARBEJDE OG SKABE EN NETVÆRKSKULTUR?