Foredrag

Sæt fokus på netværk og bliv inspireret!

Et foredrag om networking, LinkedIn eller videndeling skaber en fælles forståelse blandt tilhørerne og inspirerer til handling.

Vi kan skræddersy foredraget netop til jeres behov – herunder finder du nogle eksempler.

Eksempler på foredrag

Videndeling der virker

Et 2 timers involverende foredrag, som giver en fælles bevidsthed om, hvad effektiv videndeling er, hvad det kræver, og hvorfor det er så vigtigt. Der er masser af aha-oplevelser, eksempler fra hverdagen, enkle værktøjer og gode råd.

Læs mere om foredraget her

Netværk er fremtidens valuta

1 times involverende foredrag om relationssalg, hvor deltagerne får skubbet til deres mindset omkring salg. De bliver inspireret til at være mere proaktive, opsøgende og mulighedsorienterede, og de lærer at skabe konkret værdi for dem selv, deres kunder og virksomheden gennem netværkstanken.

De går desuden hjem med nye konkrete værktøjer til at kortlægge, pleje og udvikle deres kunderelationer.

Lederen som frontløber – Hvorfor er det så pokkers vigtigt, at lederne går forrest, når der skal deles viden?

Et 1-2 timers inspirationsforedrag, som tydeligt viser, hvor vigtigt det er, du går forrest som leder for at få medarbejderne til at dele vigtig viden i dagligdagen. Undersøgelser viser, at hjælpsomme medarbejdere løfter produktiviteten. Hvad skal der til, for at dine medarbejdere bliver mere hjælpsomme og deler viden mere effektivt. Du vil få ny indsigt i emnet videndeling og få helt konkret inspiration til at gå hjem og arbejde med en udvikle en positiv netværkskultur i din afdeling.

Sælg uden at sælge – Social selling på LinkedIn

1 times inspirationsforedrag, som sætter fokus på de forandringer, der sker i kundernes beslutningsproces, og hvilke ændringer det kræver af alle rådgivere og sælgere, hvis de fortsat vil være relevante for kunderne. Her er LinkedIn et fantastisk værktøj!

Foredraget giver inspiration og indsigt i tendenser inden for salg og giver masser af konkrete eksempler og praktiske dos and don’ts.

Ambassadørskab på LinkedIn

1-2 timers inspirerende og praktisk foredrag om hvordan man som medarbejder agerer professionelt og skaber værdi både for sig selv og sin arbejdsplads.

Deres profiler bliver set af både potentielle kunder og medarbejdere, og det signal, de sender, smitter af på dit brand. På godt og ondt. Et foredrag om LinkedIn er godt til at sætte fokus på LinkedIn internt og skubber medarbejderne i gang.

Udtalelser

“Hvordan får man næsten 300 aktører på tværs af den lægelige uddannelse til at netværke og videndele under og efter en 2 dages konference, som er fyldt med faglige godbidder og inspiration?!

Man inviterer Susie Lynge til at åbne konferencen og facilitere en aktiv proces, hvor hun skiftevis holder oplæg og sætter folk i gang med at træne helt enkle, men kraftfulde øvelser.

Kan man det? Ja!

Er folk med? Ja!

Er det ikke ret banalt? Måske…eller genialt, for det virker!

Hun virker!

Efter Danmarks første fælles medicinske uddannelseskonference, MUK 2017 var deltagerne enige om især én ting. Deres største udbytte: Netværk!”

Dorte Madsen
Organisationskonsulent, Region Midtjylland

“Morten er super dygtig og inde i sit stof, rigtig godt med alle
eksemplerne, det giver en god forståelse for deltagerne”

Pernille Fahlmann Kristensen 
Konsulent, Forsikringsforbundet

Lad os høre om dit arrangement, så tilpasser vi vores foredrag til dit behov.