Referencer

Se hvordan vi har hjulpet udvalgte kunder

Netværks Akademiet har undervist tusindvis af ledere og medarbejdere i nogle af Danmarks førende virksomheder. Undervisningen skræddersyes til den enkelte virksomhed og tager udgangspunkt i ledernes og medarbejdernes dagligdag i virksomheden.

Lyngby-Taarbæk Vidensby

Caroline Arends
Adm. direktør, Lyngby-Taarbæk Vidensby

“I Vidensbyen indledte vi et samarbejde med Susie Lynge i 2013, som er fortsat indtil i dag. Susies professionelle og inspirerende rådgivning, idéudvikling og undervisning har haft afgørende betydning for den succesfulde udvikling af Vidensbynetværkene.

Susie startede med at rådgive Vidensbyens medarbejdere, om hvordan vi bedst kunne udvikle og styrke de 7 tværfaglige Vidensbynetværk til gavn for de mange deltagere. Det har desuden været… Læs videre

en stor og værdifuld støtte for tovholderne for netværkene at deltage i Susies workshops, som gav dem alle vigtige instrumenter til bl.a. god mødeledelse, yderligere vidensdeling og øget networking på tværs af traditionelle skel i netværkene. Susies store faglighed, engagement, energi, seriøsitet og gennemslagskraft har været bærende for vores gode samarbejde.

Netværk, der fortsat skal være værdiskabende i mange år, har brug for løbende at blive stimuleret og vitaliseret, og her gik Susie ind og gennemførte engagerende workshops for netværkene med stor succes. Vidensbynetværkene har med Susies støtte og inspiration været velfungerende i 6-7 år. Det har ligeledes været vigtigt for mig som direktør for Vidensbyen at sparre og idéudvikle med Susie. Senest kan vi bl.a. takke for Susies kreativitet og råd i forbindelse med udviklingen af film om Vidensbynetværkene og et vellykket fælles netværksmøde i foråret 2018.

Vi har gennem alle årene arbejdet med networking som erhvervskompetence samt strategisk vidensdeling mellem repræsentanter fra det private erhvervsliv, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsessektoren, hvor Susie afgørende har bidraget til udviklingen af Vidensbyen.”

ATP

Marlene Mejrup Tang
HR partner, ATP

“Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Susie over en længere periode på en række forskellige opgaver, lige fra korte kurser til længerevarende organisationsudviklingsforløb.

Susie har sat et markant aftryk på organisationen på flere områder. Specielt kan vi se en effekt omkring den enkelte medarbejders forståelse af ansvaret i samarbejdsrelationer og videndeling. Her har Susie  formået at…Læs videre

tydeliggøre de muligheder og perspektiver, der ligger i at engagere sig i relationer og opgaver for at skabe resultater både på enkeltopgave- og organisationsniveau. Endvidere har vi oplevet øget arbejdsglæde som følge af kollegial medinvolvering og højnet interesse kolleger imellem.

Vi har fået professionaliseret vores tilgang til samarbejde, netværk og videndeling på en sjov, krævende og indsigtsfuld måde.

Susie har fokus på at bruge det potentiale, der er til stede (men måske ikke udfoldet) hos både enkelt individer og grupper ved en positiv og anerkendende tilgang. Susie formår også at sige tingene, som hun ser dem, hvis der er behov for det.

Samarbejdet med Susie føles altid trygt, fordi Susie er meget kompetent på sit område. Hun er tydeligt omkring, hvor hun kan gøre en forskel og har til fulde indfriet de (høje) forventninger, vi har haft til samarbejdet.”

Nykredit 

Michael Sero
Head of International Clients, Nykredit

”En fremragende foredragsholder! Jeg har oplevet Susie Lynge ved flere arrangementer i hendes rolle som foredragsholder. Susie formår at engagere publikum med sin enormt smittende og energiske personlighed.

Hun formår til stadighed at udfordre og gøre sine budskaber personlige og vedrørende, så man går derfra med nye erkendelser og refleksioner, der rækker langt ind i både rutiner og nye tiltag.”

Region Midtjylland

Dorte Madsen
Organisationskonsulent, Region Midtjylland

“Hvordan får man næsten 300 aktører på tværs af den lægelige uddannelse til at netværke og videndele under og efter en 2 dages konference, som er fyldt med faglige godbidder og inspiration?!

Man inviterer Susie Lynge til at åbne konferencen og facilitere en aktiv proces, hvor hun skiftevis holder oplæg og sætter folk i gang med at træne helt enkle, men kraftfulde øvelser.

Kan man… Læs videre

det? Ja!

Er folk med? Ja!

Er det ikke ret banalt? Måske…eller genialt, for det virker!

Hun virker!

Efter Danmarks første fælles medicinske uddannelseskonference, MUK 2017 var deltagerne enige om især én ting. Deres største udbytte: Netværk!”

IBA Erhvervsakademi Kolding

Mette Will
Marketingdirektør, IBA

“Morten Vium har hjulpet os med et kursusforløb for vores medarbejdere, hvor vi har arbejdet med strategisk networking på LinkedIn. Et virkelig godt forløb, hvor vi har arbejdet med vores personlige profiler, avancerede søgninger, opbygning af professionelle netværk, dialog og statusopdateringer.

Morten har en stor viden om LinkedIn, men måske vigtigere endnu: Han har en fantastisk energi, der smitter og en formidling, der motiverer. Vi fik et godt skub i den rigtige retning og er blevet meget mere synlige på LinkedIn.”

Dania Erhverv

Frederik Bundgaard Bjørn
Chefkonsulent, Dania Erhverv

“Har været på kursus i brugen af LinkedIn med Morten Vium. Super godt og super skarpt. Morten havde sat sig ind i, hvad deltagernes daglige udfordringer var og målrettede sin undervisning derefter. Mange anbefalinger herfra og tak for et godt kursus.”

Pharmadanmark

Susie Stærk Ekstrand
Adm. direktør, Pharmadanmark

“Pharmadanmark har brugt Netværks Akademiet i forbindelse med kick-off på foreningens nye set-up for netværk. Susie kan med sit vindende væsen og sin store viden om netværk, få selv de mest skeptiske til at sænke skuldrene og anerkende vigtigheden af at netværke. Fagligheden er vigtig for vores medlemmer, men skal den for alvor bringes i spil ved erfaringsudveksling, skal vi turde at åbne op og skabe netværksrummet.”

Samuelsen

Morten Samuelsen
Direktør og stifter, Samuelsen

“Susie Lynge har deltaget som netværkscoach på en række af mine netværksmøder. Hun er en knalddygtig inspirator, der med humor, dybde og indsigt kan tø selv de mest introverte netværksmedlemmer op og skabe ny dynamik og gejst i en gruppe. Hun er guld værd for enhver, der ønsker at styrke videndeling og netværksdannelse internt i en organisation eller på tværs af organisationer. Jeg kan varmt…Læs videre

anbefale Susie Lynge som erhvervscoach, netværksekspert og foredragsholder.”

DSB

Jesper Jul Mørch
Head of Design & Visual Communication

“En workshop med Netværks Akademiet er en god investering personligt og professionelt! Jeg gik beriget hjem med nye værktøjer til at netværke endnu bedre. Godt at få bekræftet, at det ikke gælder om at få “langet flest visitkort over disken”, men om at skabe reelle og personlige relationer med andre mennesker, som alle på sigt kan drage fordele af”.

MedCom

Lars Hulbæk
CEO, MedCom

“Som i så mange andre videnstunge organisationer er videndeling på rette niveau også et tilbagevendende tema hos os i MedCom.

Med Susie Lynges tilgang har vi fået konkrete værktøjer til at effektivisere vores interne videndeling på tværs.

Samtidig har vi fået bekræftet betydningen af et stærkt professionelt netværk i vores bestræbelser på at opnå landsdækkende implementering af MedComs løsninger og standarder.”

Silkeborg Kommune 

Sebastian Løvschall 
Udviklingskonsulent, Integrationsafdelingen Silkeborg Kommune.

”Vi bookede Susie til en medarbejderdag for alle i integrationsafdelingen Silkeborg Kommune, hvor hensigten var at italesætte samarbejde og videndeling.

Inden selve dagen var jeg i tæt dialog med Susie vedrørende sammensætningen af medarbejdergruppen, indholdet i hendes oplæg, samt sparring om…Læs videre

den efterfølgende workshop – her kunne man mærke hendes ønske om at få indblik i vores hverdag.

På selve dagen var det tydeligt, at hun havde tilpasset hendes oplæg til vores afdeling. Selve oplægget vekslede mellem teori, praksis og personlige erfaringer. Ofte livliggjort af fortællinger om indgroede vaner i arbejdsgange, som er til hinder for arbejdsglæde og effektivitet. Brugen af konkrete arbejdsspørgsmål og summepauser, gav desuden medarbejderne rig mulighed for at lære hinanden bedre at kende – fagligt såvel som personligt. Energien fra oplægget omsatte vi efterfølgende selv i workshops, hvor samarbejde, evnen til at dele viden og vedkommenheden var i højsædet.”

Valcon 

Annika Krogh Colombo
Marketing & Communications Director, Valcon

”Vi oplever at vores kunder i stigende grad bruger LinkedIn til at tjekke vores konsulenters profiler. Mange af profilerne var sådan set rigtig ok, men der var desværre også en del, der ikke var blevet opdateret løbende. Dertil kommer, at vi gerne vil fremstå professionelt og derfor ønskede vi at hjælpe konsulenterne og give dem en hurtig vej til at få opdateret deres profil.

LinkedIn er i dag en…Læs videre

primær kanal i B2B. Vi vil gerne vise omverden via LinkedIn, at vi er et top professionelt management konsulenthus. Derfor har vi arbejdet mod at både vores virksomhedsprofil og alle vores medarbejderes profiler efter forløbet med Morten Vium skulle fremstå professionelle, flotte, opdaterede og til en vis grad ensartede efter udstukne guidelines.

Uanset hvilken medarbejder i Valcon du i dag søger efter på LinkedIn, så vil du møde en super flot profil, der afspejler vores brand og i øvrigt på bedste vis kommunikerer deres kompetencer både fra tidligere job men selvfølgelig i høj grad deres nuværende hos Valcon.

Det har været meget vigtigt for os, at få udarbejdet en guideline, der understøtter Valcons brand men samtidig giver medarbejderne plads til at bevare personligheden. Det er jo trods alt deres private profil. Og så har det været mindst lige så vigtigt, at vi har skruet træningen sådan sammen, at de selv – men på blot en eftermiddag – får opdateret deres profil. Så træningen har været hands-on og alle er gået derfra med en flot profil + en guideline til brug, når de efterfølgende opdaterer.”

VIA UC

Flemming Binderup Gammelgaard
Chefkonsulent, VIA UC

“Netværk kan skabe værdi og vækst i erhvervslivet!

Men hvordan introducerer vi bedst morgendagens medarbejdere til networking som erhvervskompetence? Og hvordan giver vi dem erhvervsrettede kompetencer inden for strategisk og personlig networking?

For at finde… Læs videre

svar på disse og lignende spørgsmål indledte VIA University College et samarbejde med Netværks Akademiet. Og vi er overordentligt godt tilfredse med resultatet; et helt nyt fag, som vi nu er godt i gang med at rulle ud i flere af vores uddannelser.

Med Netværks Akademiets hjælp er det lykkedes os – som den første uddannelsesinstitution i Danmark – at inddrage networking i undervisningen; ikke bare som et tema, en workshop eller et oplæg, men som et selvstændigt og obligatorisk fag der vil sætte de studerende i stand til skabe værdi gennem netværk, og anvende relevante netværksstrategier, -metoder og -redskaber.

Vi har hele vejen igennem processen oplevet Susie Lynge og Netværks Akademiet som en seriøs samarbejdspartner med solide kompetencer inden for deres felt og en stor passion for samme. Fagligt og personligt har samarbejdet været inspirerende, og jeg er overbevist om at vores studerende vil drage stor fordel af det i årene fremover.”

 

Bruun & Hjejle

Lone Wichmann
HR-chef, Bruun & Hjejle

“For os er Netværks Akademiet en super samarbejdspartner.

Susie giver så meget af sig selv i sin sparring og undervisning. Der er altid masser af energi, glimt i øjet og en velforberedt instruktør på scenen.Og den absolut største gevinst er, at Susie griber de udfordringer, der…Læs videre

opstår i situationen for en enkelt deltager eller hele gruppen og får tilpasset dagens program, så det, der pludselig opstår, bliver en del af dagens program – og det sker uden deltagerne bemærker det.

Endvidere har vi oplevet, at Susie sætter sig ind i vores virksomhed og branche og forholder sig til, hvad det er, vi har brug for, så vi både som ledelse og medarbejdere bliver udfordret på vores hjemmebane.

I vores branche er tid en knap faktor, men vi oplever, at både ledere og medarbejdere prioriterer tiden, når Susie er i huset og gennemfører workshops – det er det bedste kvalitetsstempel, som man kan få som underviser, og det bedste signal til og om, at vi har prioriteret og tilbudt et forløb, der indfrier forventningerne hos deltagerne.

Deltagerne selv er helt klart ”vokset” i forløbet og har set værdien af videndeling og networking som en ny erhvervskompetence. Vi er allerede i gang med at planlægge, hvordan vi kan tilføre noget mere networking med ”Susie-energi” i andre fora.”

Bruun & Hjejle

Helle Nørby Kristensen
Advokat Bruun & Hjejle

”Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i Netværks Akademiets strukturerede forløb om videndeling og networking. Kurserne har givet mig en langt større indsigt i, hvor altafgørende ens netværkskompetence er i mange sammenhænge, og hvor meget jeg kan gøre ved at tænke lidt anderledes, tage lidt mere initiativ, være lidt mere modig, dele lidt mere, lytte…Læs videre

lidt mere aktivt og forberede mig lidt bedre. Der er rigeligt at tage fat på, og jeg har stadig til gode at kortlægge mit netværk.

Forløbet har på mange måder været en øjenåbner. Networking behøver ikke at handle om manglende oprigtighed – tvært i mod handler det om at være sig selv og at turde være personlig på en professionel måde.

På det personlige plan formår Susie Lynge at motivere som underviser og skaber samtidig en fantastisk stemning med det resultat, at alle lytter aktivt og deltager engageret i diskussioner og øvelser.

Jeg kan mere end varmt anbefale Susie Lynge og hendes topprofessionelle virksomhed.”

Juridisk Diskussionsklub

Anna Haldbo Michelsen

“Susie brænder for netværk – og derfor brænder hun også igennem. Jeg har to gange deltaget i Susies workshops om netværk, og hvordan dette kan være vejen til målet.

I denne forbindelse er jeg blevet opmærksom på, hvor mange døre netværk kan åbne, og hvor gavnligt dette kan være allerede i en ung alder. Susie gav konkrete værktøjer til…Læs videre

hvordan man kan pleje og udvide sit netværk eksempelvis ved kortlægning af ens superkontakter eller anvendelse af korte åbne spørgsmål som, “Hvad interesserer dig for tiden?”.

Jeg glæder mig til at forsøge at anvende disse i praksis og kan allerede nu mærke, at jeg er blevet mere bevidst om fordelene ved strategisk networking.

Team Danmark

Martin E. Petersen
Konsulent

“Energi, faglighed, fornemmelse for opgaven, grundighed og faglig sparring på højt niveau er, hvad vi har oplevet i vores samarbejde med Netværks Akademiet.

Susie Lynge er stærkt medvirkende til at igangsættelsen af et større projekt vedrørende netværksdannelse og…Læs videre

personlig udvikling er blevet en succes.

Hendes motiverende tilgang, høje praktiske niveau og grundighed både omkring igangsættelsen og den efterfølgende opsamling har været afgørende for kvaliteten i opstarten og den efterfølgende udvikling af vores netværk.

Netværks Akademiet og Susie Lynge gjorde en meget vigtig forskel”.

Bureau Flintholm

Susanne Flintholm
Netværksfacilitator & ejer af Bureau Flintholm

”Jeg er netværksfacilitator i erhvervsnetværket Vensi og er vild med at netværke.

Derfor meldte jeg mig til Netværks Akademiets workshop, Netværks-DNA, og fik både værktøjer, øvelser, erfaringer og sparring på et kursus, hvor Susie både var engageret, udfordrende, understøttende og inspirerende. Gå ikke glip af denne mulighed for…Læs videre

at få pudset din netværksform af, for at få det at netværke ind under huden og for at sparre med andre netværkere, der har både netværksmod og netværks-DNA, for selv om du har netværks-DNA, så skal det udvikles og udfordres – til stadighed. Susie Lynge får 5 ud af 5 stjerner fra mig”.

Skanlux Huse

Luise Søndergaard
Tekstforfatter & kommunikationsrådgiver

“Jeg har haft fornøjelsen af at deltage på DNA netværk workshop. En rigtig spændende kursusdag spækket med gode eksempler, øvelser og konkrete redskaber til ‘værktøjskassen’ fremover.

Susie er en inspirerende underviser med masser af energi og indlevelse. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de fleste vil få stor udbytte af en kursusdag hos Susie, som er yderst kompetent inden for netværksdisciplinen. Jeg giver Susie mine bedste anbefalinger!”

X-link

Jesper Stærmose
Salgsdirektør

“Susie Lynge og hendes virksomhed får min stærkeste anbefaling for en udbytterig workshop.

Jeg har netop tilbragt en super inspirerende og lærerig dag sammen med Susie Lynge som deltager på hendes DNA workshop. Det har givet mig nogle helt specifikke værktøjer til at udvikle mit netværks DNA – en dag der har styrket min bevidsthed om det at være en god netværker, der får de sidste 60 % med – dem der skaber de markante resultater!”

Spinning Jewelry

Jesper Lybeck Kristiansen
International Sales Director

”Nu kan jeg netværke 100 %.

Jeg har netop være deltager på DNA netværkworkshoppen, hvor jeg i løbet af en super spændende og medlevende dag har fået en masse ny inspiration og viden om emnet.

Jeg har fået tilført mange brugbare værktøjer til fremadrettet at blive en bedre netværker. Susie forstår på en meget professionel og indlevende facon at…Læs videre

præsentere budskabet, samtidigt med at øvelser deltagerne imellem skaber stor værdi for læringsprocessen.

Susie byder også ind med egne erfaringer og historier, der kæder teori og praksis sammen på en naturlig og underholdende måde. Jeg vil derfor gerne anbefale dette dagskursus til alle, der ønsker at udfolde deres fulde potentiale inden for networking”.

Nørresundby Bank

Malene Danmark
Rådgiver

“Under min uddannelse Den Kompetente Rådgiver har jeg haft fornøjelsen af at have Susie som coach i næsten et år, hvor hun løbende har fulgt mig.

Det har været en af de bedste og mest skelsættende oplevelser i mit liv til dato, tak for det Susie. Når det er sagt, har jeg for nyligt læst og arbejdet med hendes nye workbook DNA-networking – udnyt dit netværkspotentiale. Workbooken er en seriøs arbejdsbog, som fortjener et par ord med på vejen. Den har givet mig nogle rigtig gode…Læs videre

værktøjer, som jeg dagligt har udbytte af i mit møde med kunder.

Workbooken har specielt hjulpet mig med at få italesat mine egne værdier og samtidigt få sat fokus på, hvordan jeg kan udnytte mit netværk bedst muligt.

Personligt er jeg blevet en markant bedre netværker, hvilket har resulteret i flere kunder og direkte anbefalinger. Jeg kan varmt anbefale Workbooken, hvis man ønsker at blive klogere på sig selv og blive en seriøs netværker”.

Sparekassen Østjylland Hinnerup

Jacob Bertelsen
Afdelingsdirektør

“Mit coaching forløb satte stor speed på en udvikling til at blive en leder med overskud, overblik og handlekraft. Især når konkrete udviklingsområder blev bearbejdet, kunne man på ganske få uger, ja enda dage fornemme en mærkbar forskel på sine omgivelser. Velplacerede spørgsmål fra min coach fik “ærten” bag panden til at rulle op til flere omgange, og dermed fremkom rigtigt mange muligheder ud af den blå luft. Mit forløb har gjort en kæmpe forskel på mit syn på mig selv”.

Statoil

Per Brinch
PR & Communication Director

”Som inspirator til et nystartet kommunikationsnetværk, hvor formålet med workshoppen var at styrke deltagernes generelle netværkskompetencer, var Susie en super god coach/instruktør.

Hendes gode evne til at motivere gruppen samt den valgte form med korte oplæg, krydret med træningsøvelser, konkrete tips…Læs videre

og ideer gav alle deltagerne et værdifuldt udbytte til at forbedre og benytte sig af de…Læs videre nye netværkskompetencer allerede fra dag et. Derfor tak for en udbytterig eftermiddag”.

Johanneboesdal.dk

Johanne Boesdal
Tekstforfatter

“Efter deltagelse i Susie Lynges professionelle workshop er jeg blevet langt mere målrettet i min networking og generelt bedre til at aktivere mit netværk i forhold til konkrete opgaver.

Jeg er blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at formulere – over for både mig selv og andre – hvor jeg gerne vil hen med min karriere. Derudover er jeg blevet bedre til at…Læs videre

tage kontakt til mit netværk på en mere struktureret og professionel måde, hvor jeg målrettet fortæller, hvad jeg søger.

Og omvendt er jeg i dag selv mere opmærksom på at dele rundhåndet ud af kontakter i mit eget netværk, der kan hjælpe andre. Sidst, men bestemt ikke mindst er Susie fabelagtig god til at få dig til at tro på, at dine drømme er inden for rækkevidde. Også de højtflyvende af dem”.

eBay Classifieds

Anne Pernille Fischer
Market Researcher & Business Development Manager

“Jeg tør netværke nu efter en hæsblæsende, lærerig og udbytterig workshop med superengagerede deltagere og en eminent underviser.

Jeg har altid haft det skidt med elevatortalen og de 30 sekunder, som jeg har hørt, man skal kunne sælge sig selv på. Det er en helt ny verden, der åbner sig for mig efter…Læs videre

at have været på DNA Network workshoppen. Jeg lært langt mere effektive (og mere personlige) metoder til at netværke. der baseres på, hvem jeg er i stedet for den fastlåste elevatortale.

Jeg har lært at være klar i talen og ved nu, at det lønner sig at have en strategi for networking. Jeg kan støtte mig til en masse spændende undervisningsmateriale, en hel del nye kontakter i mit netværk samt en bog fuld af noter med masser af guldtips fra workshoppen, som jeg bare skal begynde at anvende for at nå mine (nye) mål med networking – og det kan kun gå for langsomt.

Men mest af alt har jeg fået et helt nyt perspektiv på, hvordan jeg skal netværke, og hvordan jeg gør det bedst. Det har været yderst effektfuldt og den bedste måde at lære på, at der dagen igennem blev skiftet imellem den grundige forklaring af begreber og teori og derefter effektfulde indlæringsøvelser. Det har i den grad fået mig til at koble forståelsen af begreberne på min egen personlighed og videre til, hvordan jeg selv kan anvende DNA Networking i praksis.

Jeg kan ikke sige det nok gange – det skyldes Susies fantastiske undervisningstalent, som jeg efter mange års studie ikke har mødt magen til nogen steder. Tak for en fantastisk workshop!”

Rikke Frost

Rikke Frost
Ejer og produkt design

“Deltagelsen i DNA Netværksworkshoppen har givet mig nogle meget enkle og brugbare redskaber til at forbedre min tilgang til nye og eksisterende kunder.

Først og fremmest øver jeg mig i at formulere mine “drømme” vedr. opgaver og kunder over for dem, jeg møder, og det har helt konkret ført til nogle meget spændende nye kontakter, hvor vejen til mine ønsker lige pludselig ikke synes så lang og…Læs videre

uopnåelig mere. I mit møde med potentielle og eksisterende kunder fylder aktiv lytning nu også meget mere.

Jeg har spurgt meget mere ind til, hvad de er udfordret af, og ved mit sidste møde gav det en konkret opgave, da det viste sig, at jeg faktisk kunne hjælpe med at løse nogle af disse udfordringer.

Sidst men ikke mindst har jeg i meget større grad vist og ytret min taknemmelighed over for mine samarbejdspartnere og kontakter, som på en eller anden måde har givet mig noget. F.eks. har jeg takket en journalist, der skrev en artikel om mig, og som gav mig en masse opgaver. Journalisten vidste jo ikke, hvad jeg havde fået ud af artiklen, og det føltes super rart at kunne takke hende.

Jeg er blevet meget mere bevidst om en måske lille ting, men som har stor betydning for de fleste af os. Nemlig ros for det, man har gjort godt.

Arla Foods

Jeanette Bech Sørensen
Concept Manager

“Det var en utrolig inspirerende og udfordrende dag. Jeg kan varmt anbefale at deltage i Netværks Akademiets kurser, Susie er meget faglig kompetent og engageret. Jeg gik derfra med en masse energi og lyst til at bruge det, jeg havde lært”.

N. Kochs Skole

På vegne af ”Skoleledere på tværs”
Skoleleder

“Susie er en helt fantastisk networker, og hun kan levere budskabet. Jeg deltog i en workshop DNA-networking, hvor Susie virkelig formåede at give nogle gode konkrete værktøjer til at blive en bedre net-worker. Hun formidler sit budskab klart og tydeligt på en måde, som alle kan forstå. Læs hendes bog, tag på et af hendes kurser, og du vil uden tvivl blive en bedre networker. jeg giver Susie mine bedste anbefalinger”.

VIA university college

Peter Jespersen
Adjunkt

“Som tovholder på en lederuddannelse for kommunale ledere har jeg brugt Susie Lynge som ekstern instruktør til at introducere coaching som ledelseværktøj. Susie er med sin rolige og nærværende underviserstil den helt rigtige til opgaven. Susie har ud over en profeesionel videnskabsbaseret tilgang til emnet en speciel evne til at motivere de studerende”.

MAN Diesel & Turbo

Annette Obel Glanning & Rikke Knutzen
Business Development Managers

“Effektivitet er i dag et nøgleord for alle virksomheder, og efter Susie Lynges deltagelse på en intern workshop hos MAN Diesel & Turbo står det nu helt klart, at interne netværk på tværs af værdikæden kan gøre en markant forskel for vores forretning.

Vi kan målrette kommunikation på tværs og dermed skabe kortere veje til…Læs videre

information og beslutninger. Efter workshoppen har deltagerne givet positive tilbagemeldinger. De føler, de har fået et konkret udbytte og fundet ud af, hvorfor det er så vigtigt at bruge tid på at netværke internt, og at investeret tid tjener sig hjem tifoldigt. Dette skyldes uden tvivl Susies dybt professionelle og meget inspirerende tilgang til at netværke.


Susie hjalp os på relativ kort tid med at forstå, at vi hver især har et “netværks DNA”, at vi alle er forskellige, at det er givende, og at et effektivt netværk starter med ens egen tilgang. Og netop det er set med vores øjne nøglen til at få netværket til at fungere på den lange bane.


Undervejs i processen – både før under og efter workshoppen – har Susie endvidere været ekstremt opmærksom på vores forretningsmæssige behov og med hendes positive tilgang og store evne til at spotte, hvor der er behov for en indsats, føler vi os sikre på, at vi nu er på rette vej”.

GfK Scandinavia

Camilla Vinther
Research Executive 

“Jeg har i flere år interesseret mig for networking og været klar over, at det er en nødvendig del af det rådgivende salg. Men jeg har aldrig udøvet det at netværke bevidst, og har heller ikke tidligere prøvet at arbejde strategisk med netværk.


Efter at have taget uddannelsen i personlig og strategisk networking gennem…Læs videre

Netværks Akademiet har jeg fået kortlagt mit netværk, fået redskaber til at arbejde strategisk, og vigtigst af alt er jeg blevet trænet grundigt i at sætte mit personlige aftryk.


Jeg har efterfølgende uopfordret fået flere kommentarer fra folk i mit netværk om, at jeg er en dygtig netværker. Samtidig har jeg i mit arbejde oplevet en markant og positiv udvikling i min evne til at skabe og forbedre relationen til potentielle og eksisterende kunder.


Jeg vil anbefale enhver, der arbejder med salg, at fokusere på networking, herunder at tage DNA netværksuddannelsen hos Netværks Akademiet”.

GfK Sverige

Etel Keil Björk
Senior Research Consultant 

“I mitt arbete som rådgivande konsult är jag väldigt beroende av mitt nätverk och att utveckla och vårda det på bästa sätt. Jag har alltid varit en nätverkande person, men utan att arbeta medvetet och strategiskt med nätverkande.

Jag har haft möjligheten få gå en kurs i DNA Networking med Netvearksakademiet. Den har givit mig inspiration och framförallt…Læs videre

verktyg att på ett målmedvetet sätt kartlägga och skapa nätverk. Det jag har uppskattat är de övningar och samtal under kursen som har lett till insikter om nätverkandets kraft för att nå sina uppsatta mål, både personliga och professionella. Jag arbetar idag mer strategiskt och har lagt upp nätverkande som en del av mitt dagliga arbete.

Det handlar både om att vårda de befintliga kundrelationerna samt skapa nya kundrelationer. Jag är övertygad om att det kommer ge bättre resultat.
Jag har Susie Lynges ord med mig ” talar vi om vad vi vill uppnå så vill och kan vårt nätverk hjälpa oss” . Jag kan varmt rekommendera alla företag som har kundrelationer på något sätt att gå en kurs i DNA Networking med Netværks Akademiet”.

Fifty Ways

Morten Kruse
Stifter & indehaver

“Den 27. januar 2012 deltog jeg i en inspirerende workshop om DNA-networking med erhvervscoach Susie Lynge. På en nærværende og uformel måde blev jeg, som alle de andre deltagere, ført igennem de væsentligste elementer i, hvordan vi kan blive bedre til at bruge vores netværk. Jeg kan på det varmeste anbefale Susie Lynge, hvis du eller din virksomhed har brug for viden og inspiration til at blive bedre til at bruge dit netværk”.

AAU

Helle Kruse Olsen
Afdelingsleder

“Jeg deltog i kurset ledelsesbaseret Coaching hos Susie Lynge i forbindelse med, at jeg for første gang i min lange jobkarriere pludselig stod uden job. Mit personlige mål med kurset var derfor i første omgang at få genvundet selvtilliden og troen på mig selv, men fremadrettet også at tilegne mig nye værktøjer med henblik på at kunne anvende coaching i mit daglige arbejde som leder”.

NETVÆRKS AKADEMIET HAR OGSÅ HJULPET