Strategisk networking

Netværk er fremtidens valuta

ALLE HAR ET NETVÆRK OG NETVÆRKER

I gennemsnit kender erhvervsaktive mennesker mindst 1.500-3.000 personer, der kunne være interessante rent forretningsmæssigt.

Desværre viser det sig, at 90 % af alle ledere og medarbejdere netværker forkert. Det betyder, at de ikke får nok værdi ud af den tid, de bruger på det.

Din evne til at netværke strategisk og effektivt er afgørende for din virksomheds succes. Både når det gælder ’hardcore’ økonomi, salg, ressourcestyring og procesoptimering, og når det drejer sig om blødere KPI’er som kundetilfredshed, faglig videndeling, udvikling, innovation og medarbejdertrivsel.


Alle kan blive gode netværkere – uanset om de er introverte eller ekstroverte. Det handler om at sætte sig selv i spil og om at arbejde endnu mere strategisk, målrettet og systematisk med at netværke.

Networking er god forretning, der skaber tydelige forretningsresultater – og personlig og faglig udvikling for den enkelte. Det bliver også mere meningsfuldt og sjovere at gå på arbejde, når du opbygger stærke relationer, hjælper kollegerne og bruger dine egne og andres ressourcer bedre.

DE AFGØRENDE ELEMENTER I AT MESTRE STRATEGISK NETWORKING

Bevidsthed

Den gode intention

Adfærd

FORSKELLEN PÅ ALMINDELIG NETWORKING OG STRATEGISK NETWORKING

Når du netværker strategisk, arbejder du bevidst, målrettet og systematisk med at skabe værdi og resultater gennem relationer. Begge parter oplever, at relationen giver mening. Det vil sige, at du har fokus på at opbygge og udvikle stærke relationer og sikre, at I ved at hjælpe hinanden opnår resultater hurtigere end I kan alene.

Der er 3 vigtige elementer i strategisk networking

  • Bevidsthed
  • Den gode intention
  • Adfærd

Hvis du ikke netværker strategisk, er det langt mere tilfældigt, hvem du bruger tid på. Tilfældigt hvad du bidrager med eller deltager i og dermed også mere tilfældigt, hvad du får ud af den tid, du bruger på at netværke.Du skal altså være bevidst og have en plan med dig selv og det du vil med dit netværk. Du skal ønske at skabe win-win situationer for jer begge og så skal du gå fra tanke til handling. Gøre noget for at styrke og udvikle dine relationer.

SÅDAN ARBEJDER VI MED STRATEGISK NETWORKING

I Netværks Akademiet tror vi på, at stærkere relationer er vejen til flere loyale kunder og nye kunder, bedre samarbejde, mere videndeling og et rigere (arbejds)liv.

Vi hjælper vores kunder med at få meget mere værdi ud af deres netværk gennem målrettede workshops, foredrag og længere kursusforløb

Vores forløb strækker sig over relationssalg, LinkedIn og videndeling

Klik herunder for at læse mere om de enkelte områder

Netværk og salg

Lær at arbejde strategisk med dit netværk, opbyg stærkere relationer til dine kunder, og få værktøjerne til at få flere loyale kunder og ambassadører.

LinkedIn

Lær at arbejde strategisk med LinkedIn, gør medarbejdere til ambassadører, få stærkere kunderelationer og vis at I er en attraktiv arbejdsplads.

Videndeling

Lær hvordan du skaber en netværkende kultur på arbejdspladsen, bedre samarbejde og hvordan du sætter struktur på jeres videndeling.

VIL DU VIDE MERE OM STRATEGISK NETWORKING?