Digitale kurser

 

Få et kursusforløb med kompetenceudvikling, engagementet og høj performance uden nødvendigvis at skulle samles?

Det står klart for de fleste, hvor vigtige gode relationer til både kollegaer og kunder og et stærkt fællesskab er for både arbejdsglæden og forretnings-resultaterne i dag. Men mange virksomheder har været udfordret af at have medarbejdere der pludselig skulle arbejde hjemmefra, og det har påvirket både den interne videndeling og samspillet med kunderne. Men med online kurser er der mulighed for at styrke kompetenceudviklingen digitalt.

 

Kompetenceudvikling

Virksomheder og organisationer der ønsker at følge med udviklingen og stå stærkt i fremtiden, kan Netværks Akademiet nu tilbyde 3 forskellige online uddannelser der træner medarbejdernes evne til strategisk networking, videndelingen på tværs og karriereudvikling.

 

De 3 forskellige online uddannelser tager udgangspunkt i hver sin grundbog og har desuden hver sin effektive trænings-app. Vores 3 online uddannelser bygger alle på et succesfuldt koncept, hvor værktøjerne er gennemtestet og afprøvet på mere end 20.000 ledere og medarbejdere – Vi ved det virker!

 

Alt samlet og lige ved hånden

Uanset hvilken af vores 3 forskellige online uddannelser, I vælger, så får deltagerne deres viden gennem en inspirerende trænings-app, der er intuitivt opbygget i moduler og guider dem gennem uddannelsen. Den samler alt indhold på en nem og overskuelig måde. Deltagerne har adgang til videoer, værktøjer og bøger/materiale og kan benytte det præcis, når de har brug for det.

UNDERVISNINGSELEMENTER

Arbejdsbog
Til hvert kursus er tilknyttet en arbejdsbog som bruges igennem hele forløbet

App
Til hvert enkelt kursus er der udviklet en særlig app. Appen er dit trænings-univers

Kick-off
Hvert kursus kick-startes med en energifyldt fysisk eller digital workshop på Zoom

Workshops
Faciliterede online workshop, på Zoom, hvor holdet samles og deler erfaringer og viden

Vi tilbyder digitale kurser med fokus på

Netværk Nu!

Denne onlineuddannelse handler om forretningsvendt netværk. Den er særligt målrettet rådgivere, sælgere eller selvstændige og lever af at skabe loyale kunder og ønsker at få flere nye kunder.

Nedbryd siloerne

Denne uddannelse handler om at skabe bedre videndeling på tværs af funktioner, roller og afdelinger. Den er målrettet ledere og medarbejdere der ønsker at bidrage til en stærk intern videndelingskultur

Job og Karriere

Denne uddannelse handler om at styrke medarbejderes employability og job-kompetencer, så man er omstillingsparat, og medskaber af sine egne karrierer muligheder.

Strategisk Networking – Netværk Nu!

Deltagerne får ny viden, inspiration, gode råd, enkle værktøjer og hverdagseksempler.

De bliver mere bevidste om deres personlige netværksstil, kompetencer og potentiale. Og de får inputs til, hvordan de kan bruge deres personlighed aktivt til at skabe endnu stærkere relationer og åbne for flere forretningsmuligheder.

Kurset er præget af positiv energi og har et operationelt hverdagsorienteret fokus. Alle bliver involveret og får bragt sig selv i spil undervejs.

Udbytte for deltagerne:

 • Deltagerne får ny viden, inspiration, gode råd, enkle værktøjer og hverdagseksempler.
 • De bliver mere bevidste om deres personlige netværksstil, kompetencer og potentiale. Og de får inputs til, hvordan de kan bruge deres personlighed aktivt til at skabe endnu stærkere relationer og åbne for flere forretningsmuligheder.
 • Kurset er præget af positiv energi og har et operationelt, hverdags-orienteret fokus. Alle bliver involveret og får bragt sig selv i spil undervejs.

Udbytte for virksomheden:

 • Øget fælles fokus på forretningsmuligheder og netværkskultur
 • Mere proaktiv adfærd i forbindelse med relationssalg gennem netværk
 • Mere bevidst og effektiv networking både online og offline
 • Øget ambassadøreffekt hvor gode relationer anbefaler virksomheden
 • Øget indtjening gennem netværk

Effektiv videndeling – Nedbryd siloerne

Forskning viser, at virksomheder, der har en netværkskultur, hvor de videndeler og samarbejder på tværs, står markant stærkere end deres konkurrenter på markedet og tilpasser sig bedre til forandringer. De er simpelthen mere effektive, mere innovative og har tilmed et bedre samarbejde og en større arbejdsglæde end dem, de sammenligner sig med.

 

Med kurset i effektiv videndeling bliver du limen, der nedbryder siloer og giver viden på tværs nyt liv og mere værdi.

Kurset giver dig redskaberne til at skabe en stærk netværkskultur og få dine kollegaer med ved at opkvalificere den videndeling, der allerede foregår. På den måde hjælper du hele organisationen til at dele viden, arbejde bedre sammen, blive mere konkurrencedygtige og ikke mindst bringe hinanden bedre i spil.

Udbytte for deltagerne:

 • Skabe effektiv videndeling uden at tage ekstra tid fra dine kollegaer
 • Bruge en lang række gennemtestede værktøjer til at understøtte kollegerne i deres kompetenceudvikling
 • Sætte internt fokus på at tage ansvar og styrke fællesskabet
 • Imødekomme de klassiske barrierer du vil møde fra organisationen
 • Blive stærkere i din rolle som tillidsrepræsentant og i en rolle som uddannelses-inspiration

Udbytte for virksomheden:

 • Sparer tid og øger effektiviteten
 • Optimerer innovations-processerne
 • Reducerer fejl og misforståelser
 • Skaber flere og bedre resultater
 • Styrker videndelings-kulturen
 • Øger trivslen, samarbejdet og arbejdsglæden

Job og karriere – Få det arbejdsliv du ønsker dig

Stærke relationer og netværk gør dig næsten uerstattelig som medarbejder, og betyder ofte, at du får et sjovere og mere meningsfuldt arbejdsliv med mere fællesskab. Netværk handler nemlig ikke om luskede bagtanker, men om at vi sammen er stærkere, end vi er hver for sig.

Dette online kursus handler om at styrke din employability og jobkompetencer, så du er omstillingsparat, og medskaber af dine egne karrierer muligheder. Den er målrettet til alle typer af jobfunktioner.

Networking er en vigtig kompetence for alle – uanset rolle, niveau eller branche. Både nu og ikke mindst i fremtiden. Og alle kan blive gode til at netværke.

Det tager du med hjem:

Du får større indflydelse på de beslutninger, der bliver taget omkring dig i dit arbejdsliv. Du står derfor stærkere i forhold til forandringer og omstruktureringer og kan bedre flytte dig i organisationen. Du har mere energi og overskud til at se muligheder frem for begrænsninger.

Det får din virksomheden:

 • En medarbejder der tager større ansvar og er mere fokuseret på at have et rigt arbejdsliv. En medarbejder der er forandringsparat og langt mere robust i forhold til forandringsprocesser. En medarbejder som har fået værktøjer til at arbejde mere effektivt og innovativt og som smitter med god samarbejds-energi.

Det siger kursisterne

Flere hundrede kursister har allerede været igennem vores online uddannelser.
Og evalueringerne er i top! Her kan du læse nogle få af de reaktioner kurset får:

”Det at få undervisningen i App´en var rigtig givende”

“Alle redskaberne er relevante – der er ikke et eneste jeg ikke kan se vi kan bruge”

“I har ramt helt plet. Det giver så meget mening det her”

“Jeg har fået øjnene op for at kunne gøre nogle ting anderledes fremover med nogle meget små midler”

Vil du vide mere om vores online kurser?