Den fejl mange begår, når de inviterer på netværkskaffe

Den fejl mange begår, når de inviterer på netværkskaffe

 

De fleste ved, at det er vigtigt at netværke. Mange har også indset det er en naturlig del af deres arbejde og en ting, som de løbende bør prioritere i mange forskellige situationer og at de både skal huske at pleje og udvide deres netværk.

Men alt for mange begår en stor fejl, når de ønsker at arbejde på at udvide deres netværk og skabe nye forretningsmuligheder.

De tænker:

Hvis vi bare drikker kaffe og lærer hinanden at kende, så sker der noget godt…

Måske kan vi hjælpe hinanden med et eller andet, måske kan vi anbefale hinanden til kunder, tage hinanden med på opgaver eller dele noget fagligt interessant viden.

Det kan også være, at netværket står bag:

”Du skal da mødes og drikke kaffe med X eller Y. Det vil være den helt rigtige at tage en snak med, hvis du gerne vil…”

Og ja kaffemøder er der ofte meget god netværksfornuft i.

De gode kaffemøder er præget af åbenhed og nysgerrighed – og det er en meget vigtig del af networking. Og ja der kan ligge et stort potentiale for rigtigt mange i at finde modet frem til at være opsøgende og invitere nye forbindelser på kaffemøder.

 

MEN! Hvad er det så problemet?

Problemet er, at alt for mange ikke laver et ordentligt forarbejde…

De kaster sig ud i at ville udvide deres netværk og opsøge nye relationer med kaffeinvitationer, men uden forarbejde kan de nemt komme til at spilde både deres egen og andres tid.

 

2 dårlige kaffeinvitationer – uden nok forarbejde

Den ene type af dårlige kaffeinvitationer er fx den hvor den, der inviterer, har en 100% åben agenda. ”Vi skal bare lære hinanden at kende, og så ser vi hvad der sker”.

Det er alt for ukonkret, og I kan meget nemt risikere, at mødet ikke skaber særlig meget værdi for nogen af jer.

Den anden type er den, hvor der er rent ”ME fokus” fra den, der inviterer på kaffe. Nogen gange er det meget tydeligt i invitationen, at det kun er den ene part, der er i fokus – mens andre pakker det lidt mere ind, men hvor det alligevel er nemt at gennemskue, at de har kun har dem selv og deres egne behov i fokus.

De fleste gør det i den bedste mening – det er bare ikke særlig smart netværksmæssigt.

 

Så du skal lave et forarbejde og dit fokus skal være på at skabe win-win allerede fra begyndelsen

Så før du tager første opsøgende netværksskridt, så skal du gøre dig nogle tanker om:

 

1. Hvad er din personlige motivation for kaffemødet?

Her skal du være 100% ærlig overfor dig selv. Er din underliggende agenda, at du gerne vil have noget mere forretning, flere kontakter, kunder, opgaver eller nogle gode råd, særlig viden eller måske et nyt job. Du skal vide om din indre motivation i virkeligheden kun er fokuseret på, hvad du selv kan få ud af at få skabt en relation til denne person. Ofte er det derfor en god ide at være direkte og ærlig om dine bevæggrunde for mødet. Men signaler tydeligt fra starten, at du til mødet også gerne vil skabe værdi for den anden, hvis du kan.

 

2. Overvej grundigt før du inviterer på kaffe – hvad vil du selv kan bidrage med?

Her skal du gøre dig umage!

Tænk på: Hvad kan du hjælpe med eller på hvilken måde tror du, at du kan gøre en forskel?

Det kan godt være svært at finde noget nogen gange, da relationen er helt ny, og I ikke kender hinanden. Men prøv at sætte dig i den andens sted. Hvad kunne de have behov for? Din indre ”ego-driver” kan komme til at skinne igennem på mødet og kan nemt give en ubalance i relationen allerede fra starten, hvis du ikke har gjort dig nogle forberedende tanker. Det kan godt være, at det viser sig, at du ikke direkte kan gøre en forskel, men så tilbyd alligevel tydeligt din hjælpsomhed i fremtiden.

Strategisk networking handler grundlæggende om, at man målrettet, systematisk og bevidst arbejder med at skabe gensidig værdi gennem netværk.

Det er en metode til at hjælpe hinanden til at opnå drømme, blive klogere eller skabe flere resultater ved hjælp af. Men det er afgørende, hvis netværkspotentialet skal forløses, at det bliver oplevet som en WIN-WIN.

Her vil nogen straks tænke – Jamen er det nu sådan en omgang ”noget for noget”, eller er det ikke OK, at det kun er den ene, der får noget til et møde?

Det er hverken det ene eller det andet, det handler om. Det her handler om, at opkvalificere dine kaffehenvendelser, når du vil netværke. Og at netværksguldet netop ligger i, at begge parter oplever, at mødet kan gøre en forskel.

 

Din succesrate stiger

Du kan invitere til kaffe på 1000 forskellige måder, der alle vil virke positivt, hvis du har det rette mindset og har lavet et godt stykke personligt forarbejde.

Og jeg er sikker på, at du vil opleve, der er mange, der glad takker ja og prioriterer tiden, når de kan mærke, du har tænkt over, hvorfor det kan skabe værdi for jer begge at mødes til kaffe.

PS. Husk, hvis de alligevel takker nej, så er det sandsynligvis bare fordi, de har måtte prioritere deres netværkstid. Så må du videre i netværk arbejdet et andet godt sted.

Rigtig god fornøjelse!

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.