Hvor spændende er du at tale med?

Hvor spændende er du at tale med?

Interessante samtaler knytter bånd mellem mennesker. De får os til at huske hinanden, skaber tillid og giver følelsen af, at vi kender hinanden. De giver indsigt i, hvad vi kan bruge hinanden til, hvor vores interesser, styrker eller svagheder er. De åbner for nye muligheder, udvikling og læring.

Gode samtaler starter med nærvær og gode spørgsmål. Vil du skabe stærke relationer, have ny viden eller lære andre mennesker bedre at kende, så er det vigtigt, at du starter med – at stille interessante spørgsmål.

I Netværks Akademiets netværksspil er der 50 unikke og spændende spørgsmål, der hjælper dig med at få gang i gode samtaler, skabe grobund for mere videndeling og større kendskab til andre alt sammen i en professionel sammenhæng

Spillet giver mulighed for at dele forskellige erfaringer, overvejelser, fejl, læring, succeser og sjove historier. Når spillet er i gang  er det både energigivende, støtter det gode samarbejde og åbner for, at man kan se nye muligheder for at bruge hinandens ressourcer og viden på kryds og tværs.

Brug spillet i din afdeling, i din netværksgruppe eller som inspiration til samtaler med dine kunder, nye mennesker du møder eller andre i dit netværk.

Her er et par eksempler på nogle at de spørgsmål, der er i spillet:

Hvad er du mest optaget af i øjeblikket?
Hvilken fejl har du lært mest af?
Hvornår oplever du forskellighed er en styrke?
Hvilken viden har du som du andre kan få glæde af?
Hvornår viser du, at du er en god fighter?

Hvis det er et spil I kan bruge hos jer, kan du klikke her og bestille lige så mange æsker, I har brug for.

Vi har allerede brugt netværksspillet ude hos mange af vores kunder, hvor vi har set det skabe energi, begejstring og meget bedre kendskab til hinanden på kryds og tværs.
Spillet virker på både lederteams, forskellige grupper af medarbejdere, afdelinger, talenter, studerende og netværksgrupper.

Faktisk spillede vi det hjemme nytårsaften med vores teenagebørn og fik nogle virkelig gode samtaler. Så her flytter det også viden og giver nye indsigter 🙂

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.