Når empati og medfølelse direkte ændrer liv

Da jeg oplevede at empati og medfølelse direkte ændrede ét liv, men hele mit verdensbillede

 

Måske kender du den følelse at høre om nogen, der har gjort noget helt særlig for et andet menneske, – en følelse så stor, at det rammer dig lige i hjertet og faktisk viser sig at påvirke din egen indstilling til livet og de valg, du senere tager.

Denne artikel omhandler vigtigheden af at give, og hvordan og hvorfor det er vigtig at træne sig selv til at udvise større medfølelse og empati.

 

Eileen og Toms historie

Vi har lært et par at kende her i Californien, som har inspireret mig og givet mig et helt nyt perspektiv på livet.

Tom og Eileen fortalte os allerede i efteråret om en af deres søns barndomskammerater, Wyatt på 22 år, som har været ude for en meget alvorlig ulykke.

Under en fest faldt han ud over en balkon og brækkede ryggen. Han er blevet lam fra brystet og ned. Han var indlagt 2 måneder på hospitalet og efterfølgende 2 måneder på rehabilitering. Den første tid kunne han kun kommunikere gennem øjenkontakt, hans smerter var enorme, han gennemgik mange operationer og meldingerne om bedring og hans fremtidsudsigter var meget usikre. Efter rehabilitering havde han udsigt til et plejehjem, hvor hospitalspersonalet var sikre på han mentalt og fysisk ville visne hen.  

Alle omkring ham var knust af medfølelse og sorg. Wyatt er kommet i Tom og Eileens hjem altid og har altid stået deres hjerte nært, da hans opvækst og familiebaggrund ikke har været så let og han ikke har en familie, der kan magte at tage sig af ham nu.

Tom og Eileen har selv tre børn i alderen fra 19 til 23, har begge gode jobs og er økonomisk godt stillet. Ulykken fik dem til reflektere over, hvad der ville gøre en forskel for Wyatt og hvordan de bedst ville kunne hjælpe.

Deres medfølelse bød dem, at de måtte gøre noget for ham.

 

Klik videre og læs Brians historie. Den handler om hvorfor vi bør undgå at sætte hinanden i kasser, og huske på at der bag hvert menneske gemmer sig en historie og skæbne.

 

Empati og medfølelse langt ud over det forventelige

De har et hjem, der med lidt justeringer kan klare en handicappet i kørestol. De har en pool, hvor Wyatt kan få den træning, der er afgørende for hans udviklingsmuligheder. Og ikke mindst – de har hjerterum nok til at give ham et hjem, masser af kærlighed og muligheden for at blive en del af familien.

Så de har valgt at åbne deres hjem og hjerter 100% for denne unge mand og han er flyttet ind hos dem. Eileen og Tom har fortalt os om, hvordan Wyatt trods ulykken og de fatale konsekvenser det har haft for ham, har bevaret et positivt livssyn og hvordan hans indstilling gør hele forskellen.

Deres empati og medfølelse i denne situation og deres meget konkrete måde at handle på rækker langt ud over det, de fleste af os ville kunne mønstre.

Mange i deres omgivelser har været både chokerede og bekymrede over deres valg og spurgt dem ”Er I klar over, hvad det er, I har kastet jer ud i?”

Deres svar har været:

”Nej – for hvis vi var fuldstændig klar over, hvad det her indbefatter, så ville vi sikkert ikke have gjort det. Der er ingen tvivl om det valg, vi har truffet nu, det bliver livsændrende for os også. Men vores medfølelse har gjort, at vi ikke kunne gøre andet. Vi har også ønsket at vise vores børn, at når nogen, har brug for hjælp i ens netværk og man har overskud, midler og muligheden, så træder man til og hjælper!”.

Tom og Eileen har med deres historie og deres handlinger allerede sat spor i mig og ændret mit perspektiv på flere ting.

Jeg er sikker på, at de kommer til at inspirere og påvirke mange mennesker.

 

Hvad kan vi lære af Eileen og Tom?

Vi bør alle være opmærksomme på mennesker omkring os og lade vores empati og medfølelse vise vejen, og gøre en forskel. Også når det betyder, vi selv skal strække os lidt ekstra, give lidt mere eller udvise ekstra overskud og tålmodighed i en periode – Din medfølelse og empati kan påvirke mere end du tror.

Daniel Goleman, amerikansk forfatter, psykolog og videnskabsjournalist beskriver 3 niveauer af empati, som påvirker relationer og opbygningen af relationer både privat og professionelt.

Kognitiv empati – Evnen til at forstå en anden persons perspektiv og udgangspunkt

Emotionel empati – Evnen til at føle hvad en anden føler

Empatisk bekymring – Evnen til at fornemme, hvad en anden person har brug for fra dig.

Goleman påpeger at alle tre slags empati er vigtige for os, når vi vil opbygge stærke relationer både privat og i vores professionelle liv på vores arbejde.

Der er en tæt forbindelse mellem empati og medfølelse. Når man kombinerer de tre niveauer af empati med medfølelse, så siger D. Goleman, at man tager det til næste niveau. Man vil simpelthen føle nød, når man ser en anden i nød og derfor naturligt få lyst til at hjælpe og gå ud og handle på det.

Man kan sige, at det er medfølelse, der løfter os fra kun at forstå nogen til direkte at føle med nogen, som fører til at vi faktisk sætter handlinger på den følelse.

Hvis vi udvider at vise empati og medfølelse til andre mennesker i vores liv end blot vores nærmeste familie – men altså også venner, kollegaer, kunder og helt fremmede, så vil vi opleve, at vores relationer forandres markant. Det vil ifølge D. Goleman få en kæmpe positiv effekt på kvaliteten i relationerne og vores interaktion med andre, da relationerne vil blive mere harmoniske, stærkere og dybere.

Med fokus på den Kognitive empati, Emotionelle empati og Empatiske bekymring, kan vi alle træne vores evne til at udvise empati og medfølelse og opleve effekt af det netværksmæssigt.

Der er mange veje ind i at træne sin empati og medfølelse, her er blot nogle bud:

 

  1. Styrk din relation til dig selv, så du kan mærke dig selv og er i god kontakt med dig selv. Når du er klar over hvad du føler, står for, mærker din krops signaler og forstår dig selv, så har du det bedste fundament for at åbne op for at forstå andre.
  2. Træn din åbenhed og nysgerrighed. Fokuser på at åbne samtalerne op med hv-spørgsmål. Stop op, når du mærker du har en fast forestilling om noget i en dialog og giv dig i stedet til at stille flere nysgerrige spørgsmål ind til den anden.
  3. Forestil dig at være i den andens sko – hvad tror du han eller hun føler, tænker eller har behov for. Udfordr dig selv til at skifte perspektiv mellem dit eget og andres, i flere forskellige situationer.
  4. Skab situationer med fordybelse og ro. I en travl hverdag er det nødvendigt for at du kan være i kontakt til både sig selv og andre. Brug naturen, yoga, meditation eller hvad du oplever passer bedst til dig til at få fordybelse, ro og nærvær med ind i din hverdag, det vil gavne dine relationer.
  5. Læs skønlitteratur, se film eller se en kunstudstilling. Det er alt sammen noget, der påvirker vores indre følelsesliv, og hvor vi kan træne vores niveau af empati og medfølelse ved at få indblik i, hvordan det er at være en anden og leve et helt andet liv end man selv gør.
  6. Vær hjælpsom og gavmild, der hvor du kan, også i det små. Hold døren for en, hjælp en fremmed med at bære vare over til bilen, slå naboens græs i sommerferien, del din viden, når du kan se det vil gøre en forskel også når du ikke bliver spurgt til det.

 

 

Bloggen er skrevet med inspiration fra følgende kilder:

(Kilde: Harvard Business Review Presse, Emotionall Intelligens Empathy, Daniel Goleman; Følelsernes intelligens og Working with emotional intelligens

http://www.marcussen-co.dk/filer/mellem-os_kapitel6.pdf

https://videnskab.dk/kultur-samfund/tips-saadan-traener-du-din-empati)

 

 

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.