Sådan skaber du overblik og handling i hverdagen med ugentlige ”Topmøder”

Sådan skaber du overblik og handling i hverdagen med ugentlige ”Topmøder”

 

Kender du den fornemmelse af at starte ugen med at kaste dig på hovedet ud i arbejdsopgaver, møder og endeløse to do-lister?

UDEN, du har fået prioriteret opgaverne i forhold til:

Hvad der er vigtigst for dig og for forretningen lige nu?

Hvad du bør takke nej til af møder, eller måske udskyde til næste uge allerede nu, fordi det bare ikke er realistisk at nå det hele?

 

Tag et kvantespring med ”Topmøder”

Hvis du gerne vil nå det vigtigste først og have sat turbo på dine mål – så hold topmøder med en fra dit netværk.

Og nej – topmøder er IKKE kun for CEO´s, politikere eller NGOér.

De er for alle, uanset om du er ansat, studerende, et udvalgt talent eller iværksætter.

Topmøder er et værktøj til at lede dig selv.

Topmøder er et redskab til at prioritere din tid, og de forpligter dig til handling på det vigtigste i din hverdag.

Det er en måde at skabe udvikling, fremdrift og læring på i dit liv.

Vælg en at holde topmøder med som du har tillid til, kan lide, og som du tør være ærlig overfor, og som er lige så seriøs omkring at ville udvikling, handling og læring, lige så meget som dig.

Jeg møder mange medarbejdere og ledere på mine kurser, der ville opleve at blive meget mere effektive og gladere for deres dagligdag, hvis de prioriterede tiden til at holde topmøder.

 

Mine topmøder

Jeg holdte i et par år faste topmøder med min gode forretningspartner.  I bakspejlet oplevede vi begge, at disse ugentlige topmøder har været noget af det, der har været med til at skabe den største forretningsmæssige forskel. I dag er topmøderne blevet til teammøder, men vi bruger stadig mange af de samme spørgsmål.

Topmøderne har:

 • Givet fremdrift
 • Skabt handlekraft til det vigtigste i forretningen
 • Skubbet til mine grænser og givet mere mod
 • Inspireret mig til at tænke nyt
 • Sat turbo på mine mål og påvirket mine resultater
 • Skabt en bedre forretning og givet flere kunder
 • Givet endnu mere energi og overskud

Topmøderne er for os 60 minutters planlagte telefonmøder. Det er meget formaliserede møder med stram tidsstyring.

Vores topmøder har en helt fastlagt agenda for hvert eneste møde. Agendaen indeholder en række obligatoriske spørgsmål, som omhandler en evaluering af den forgangne uge og en overordnet planlægning af den kommende uge. Efter præcis 30 min. byttes roller, så begge parter når igennem topmødespørgsmålene.

Hvis du gerne vil holde topmøder, er du velkommen til at snuppe de spørgsmål, vi bruger:

EVALUERING:

 • Hvad gik godt? Beskriv successer
 • Hvad var de 3 vigtigste opgaver
 • Nåede du ugens mål og opgaver?
 • Hvis JA – Hvordan har du belønnet dig selv?
 • Hvis NEJ – hvad forhindrede dig?
 • Hvad har du lært i denne uge?
 • Hvad har GIVET dig energi?
 • Hvad har DRÆNET dig for energi?

PLANLÆGNING:

 • Hovedfokus næste uge
 • 3 vigtigste opgaver – estimer tid og sæt i kalender
 • Bakker mine aftaler op om mine mål?
 • Glæde – professionelt
 • Glæde – privat
 • Hvad har jeg mest brug for i næste uge?

Jeg vil gerne opfordre dig til – lige nu – at tænke over, hvem du kunne lave en topmødeaftale med. Skriv/ring til vedkommende og send evt. denne blog for at forklare konceptet.

Det er måske den bedste investering, du kan lave i år 🙂

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.