Sådan sætter du tydelige mål – og når dem

Sådan sætter du tydelige mål – og når dem

 

Kender du det, at du gerne vil i gang med at netværke, eller udvikle dit netværk, men at du ikke ved hvor du skal starte?

 

Hvis du kan svare ’ja’ til ovenstående, får du her en simpel guide til hvordan du sætter mål for dig selv og din networking – og når dem!

 

Hvis du gerne vil være en dygtig netværker, er det vigtigt at du sætter mål for dig selv, så du ved hvad der skal til for at du lykkes.

 

Sæt dig tydelige mål og klare delmål. At fokusere på delmålene undervejs giver energi og drivkraft mod det endelige mål.

 

Brug SMARTNU-modellen til at nå dine mål hurtigere og mere effektivt:

  • Specifikt
  • Målbart
  • Attraktivt
  • Realistisk
  • Tidsbestemt
  • Netværk
  • Udbytte

 

Trine 1 og 2 i SMARTNUodellen er at beskrive helt konkret hvad det er, du gerne vil opnå, og finde ud af hvordan du kan måle, hvornår du har opnået det.

 

Trin 3 og 4 skal du gøre dig klart hvorfor målet er attraktivt for dig. Hvad opnår du ved at nå målet, og hvorfor det er særligt vigtigt for dig? Målet skal være realistisk, altså noget du har mulighed for at opnå, fordi du har ressourcerne, økonomien og/eller tiden til det.

 

Når du har styr på første fire trin, skal du i trin 5 fastsætte en deadline for, hvornår målet skal være opnået.

I trin 6 og 7 skal du finde ud af hvem i dit netværk der kan hjælpe dig med at opnå målet. Har du brug for sparring til processen? Eller mangler du nogen i dit netværk, for at kunne nå dit mål? Når du inddrager dit netværk i jagten på at opnå dit mål, skal du gøre dig klart hvilket udbytte du får ud af at inddrage dit netværk, og hvad dit netværk får ud af at blive inddraget.

 

SMARTNU-modellen er et effektivt værktøj til at nå dine personlige og professionelle mål med.

 

God fornøjelse!

 

P.S.

Køb Netværk Nu! og fordyb dig i alle bogens kapitler – Du får lige nu 20% rabat på Netværk Nu! og vores nye bog Connecting by Heart med gratis

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.