Sådan kan en gåtur skabe meningsfuld videndeling

Sådan kan en gåtur skabe meningsfuld videndeling


En leder, ansat i en større organisation, som jeg har lavet et kursusforløb i videndeling og samarbejde på tværs for, kom op til mig efter det sidste modul og sagde:

”Det giver så meget mening det her!

På sidste modul sendte du os ud på en walk and talk med en lille spørgeguide til sparring på en udfordring.

Du sagde lige inden, vi forlod rummet, at vi skulle sætte os selv i spil og vælge noget, der optog os.

Jeg var sammen med en kollega fra en anden afdeling på min walk and talk. Vi har normalt ikke ret meget med hinanden at gøre, men han valgte at fortælle om en udfordring på et projekt, han sidder i, og han var faktisk meget ærlig og åben.

Da det blev min tur valgte, jeg at gøre det samme. Det blev en både meget fortrolig og interessant sparringsgåtur. En ting var, at vi fik delt viden, og det føltes rart, men jeg har bemærket, at vores relation er blevet stærkere.

Vi har efterfølgende været til et par møde omkring nogle tværgående projekter, og det er som om, der er kommet en anden forståelse og forbindelse mellem os. Vi har ligesom noget sammen, der gør at samarbejdet på tværs nu virker lidt mere naturligt at række ud efter.”


I rigtigt mange organisationer er videndeling og samarbejde på tværs en svær størrelse.

Det kan til tider være svært at se snitfladerne, og hvornår det vil være værdiskabende at dele viden på tværs af faglige skel eller funktionsområder. Det resulterer desværre ofte i at meget vigtig viden går tabt, og der sker det, at forskellige afdelinger sidder og tumler med de samme problemstillinger eller ikke får udnyttet organisationens erfaringer og kompetencer godt nok.

Undersøgelser viser at vi ofte deler viden med dem, vi kender, dem vi plejer og dem vi kan lide. Derfor er det afgørende at skabe situationer, hvor forskellige afdelinger på tværs får lejlighed til at tale sammen og lære hinanden at kende.

En enkel metode er at lave et arrangement for afdelinger på tværs, hvor I bl.a. indlægger en lille walk and talk øvelse.

Her er et eksempel fra et kursus for ledere, I kan bruge til at tale ud fra på gåturen. Spørgsmålene kan selvfølgelig tilpasses afhængig af målgruppen.

God fornøjelse!


Mini-interview sammen to og to

  • Hvad er din største udfordring (eller største ønske) lige nu?
  • Hvad vil være anderledes, når du lykkes med det?
  • Hvad er dine egne bedste idéer til løsninger?
  • Hvad har du konkret brug for?
  • Hvis jeg kan hjælpe dig videre, hvordan kan jeg så bedst gøre det?

 

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.