Sådan får du værdi ud af netværksgrupper (og undgår at spilde tiden)

Sådan får du værdi ud af netværksgrupper (og undgår at spilde tiden)

 

Du kender måske følelsen af at bruge både tid og penge på netværksmøder uden, at du rigtig oplever, du får værdi nok ud af det?

Den sidder du ikke alene med.

Der er 2 væsentlige grunde til det manglende udbytte:

  1. Der mangler et klart formål
  2. Deltagerne er ikke interesserede i hinanden

I dette indlæg får du årsagerne til, hvorfor mange netværksgrupper ikke giver nok return on investment, og 5 enkle tips til, hvordan I øger værdien og fastholder livskraften i netværket.

 

Et klart formål er afgørende

Det viser sig, at mange netværk ikke er klare nok i, hvad de skal med hinanden.

De mangler at gøre sig nogle overordnede strategiske overvejelser om formålet og ønskerne til udbyttet. Både i fællesskab og individuelt – hver deltager.

Når de ikke har gjort det, oplever de nemt, at de får for lidt ud af den tid, de bruger på netværket.

Derfor skal du og din virksomhed, have gjort jer helt klart, hvad vil I med netværk? Hvilken personlig og forretningsmæssig værdi, skal det skabe i forhold til den tid, der bruges på det. Og hvad har du at tilbyde den anden vej, som er dit konkrete bidrag til at netværket lever op til sit formål og kan skabe værdi for alle.

 

Vær interesseret før du gør dig interessant

En anden væsentlig grund til, at man oplever ikke at få nok ud af netværk er, at mange ikke er særligt interesserede i de mennesker, der er med i netværket.

En del som deltager i faglige netværk tror, at dét at lære de andre deltagere rigtigt at kende er spild af tid og en aktivitet, der flytter fokus fra dét, de i virkeligheden er kommet for – nemlig den faglige videndeling.

Det er bare en stor misforståelse.

Netværk er relationer mellem mennesker. Og for at vi deler faglig viden, så er det nødvendigt relationerne styrkes.

Undersøgelser viser, at det netop er afgørende at deltagerne i en gruppe kender hinanden og kan lide hinanden for, at de kan samarbejde og løse komplekse udfordringer bedst muligt. Det viser sig, at kendskabet til hinanden har større indvirkning på de resultater, man skaber sammen end det faglige eller tekniske niveau i gruppen.

Men i faglige netværk er det vigtigt at skelne mellem det personlige og det private, når vi taler om at lære hinanden bedre at kende og have oprigtig interesse.

Oprigtig interesse handler ikke om, at I skal til at vide en masse om hinandens privatliv, men om at være interesseret i: Hvem er de andre personligheder? Hvad er de optaget af? Hvilke faglige styrker, ressourcer, erfaringer og udfordringer bringer de med ind i netværket? Og på hvilken måde kan du gøre en forskel for dem?

Denne oprigtige interesse er vigtig for, at netværket holder livskraften, udvikler sig og vedbliver med at skabe mening og værdi for deltagerne og deres virksomheder.

 

5 tips til hvordan I fastholder livskraften i netværket

For noget tid siden var jeg ude i et mindre netværk af kvindelige topdirektører fra dansk erhvervsliv.

De havde lært hinanden at kende på en lederuddannelse for mere end 10 år siden og havde derefter dannet et netværk og delt viden lige siden.

Jeg var virkelig imponeret over den livskraft deres netværk havde efter så lang tid, og den værdi de fortsat skaber for hinanden.

Jeg lagde mærke til 5 helt centrale ting, som deres netværk udmærker sig på:

 

1. Netværket og deltagerne har et helt klart formål og en tydelig vision med deres netværk og den værdi, det skal skabe for både deres virksomhed, dem selv personligt og for gruppen som helhed

Intet klart formål – intet værdiskabende netværk

 

2. Netværket er tydeligt båret af relationerne.

Ingen stærke relationer – intet værdiskabende netværk

 

3. De har alle interesse i de andre deltagere – altså de er oprigtigt interesseret i at høre om hinandens karrierer, udfordringer, succeser, mål og liv i øvrigt.

Ingen oprigtig interesse – intet værdiskabende netværk

 

4. De har en klar fælles faglig passion for emnet ledelse og alle de aspekter, der er vigtige for at få succes i et lederjob i dag. Det er dette tema, de hver gang fokuserer på. Og de ønsker at både bidrage og modtage, lære og hjælpe hinanden til at blive bedre ledere.

Ingen lyst til dele, lære eller gøre en forskel – intet værdiskabende netværk

 

5. De har en genkendelig struktur, de varierer møderne og sørger for alle hver gang modtager og deler noget og de skiftes til at lede netværket

Ingen struktur, variation og ledelse af møderne og videndelingen – intet værdiskabende netværk

 

Formålet og livskraften i dit netværk er dét, der gør, om du oplever, det er investeringen værd i både tid og penge.

Så hvis du deltager i netværksgrupper enten internt i virksomheden eller eksternt, så kan det måske være en ide at gen-besøge formålet med at være der. Og se på om I holder kursen og har en god livsnerve, eller om netværket trænger til lidt inspiration for at rykke sig til niveau 2.0.

 

I kan bruge denne lille guide som hjælp til at få startet de strategiske overvejelser:

 

  • Hvad er formålet med netværket?
  • Hvilken forretningsværdi skal det skabe i forhold til den tid, der bruges på det?
  • Hvem skal deltage?
  • Hvad skal der videndeles og netværkes om?
  • Hvordan gøres det bedst? Hvornår? Hvor ofte?
  • Hvordan måles værdien af arbejdet?

 

Hvis du er leder og interesseret i at arbejde mere med videndeling og netværk internt i jeres organisation. Kan jeg varmt anbefale bogen ”Ledelse af netværk – virksomhedens skjulte ressource” af Christian Waldstrøm og Bent Engelbrecht. Christian Waldstrøm er Danmarks førende forsker indenfor netværk og har meget inspirerende perspektiver på et komplekst emne.

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.