Sådan får du tid til at netværke

Sådan får du tid til at netværke

Vil du gerne have mere tid til at netværke?

Jeg hører tit, at én af de største barrierer, som holder os tilbage fra at netværke er, at folk ikke har tid til det.

Men det kan være nyttigt at vende tingene lidt på hovedet, hvis du gerne vil finde mere tid til at netværke.

Du kan stille dig selv spørgsmålet:
Er et stærkt netværk overhovedet VIGTIGT for mig?

Måske er svaret et ”JA” i dit hoved…

Og så undrer du dig netop over, hvorfor du gang på gang fanger dig selv i ikke at få gjort noget ved det i virkeligheden…

 

Så hvorfor er det så svært at finde tiden til at netværke…?

Fordi langt de fleste af os tænker og handler ud fra, at mange andre opgaver HASTER meget mere end det at netværke.

Man kan sige dit mentale opgavekort i dagligdagen er fyldt med hasteopgaver og derfor får du skubbet det med at netværke igen og igen.

Undersøgelser viser, at vi faktisk i gennemsnit bruger mere end 40% af vores tid i løbet af en dag på ting, som vi oplever haster. Det gør naturligt, at mange oplever at have rigtig travlt.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at aktiviteterne er vigtige, for vores personlige succes på den lange bane eller for vores virksomheds overordnede mål.

Det betyder bare, at det er aktiviteter, der har en form for deadline og derfor føler vi de haster.

Det kan være møder vi har fået sagt ja til på et bestemt tidspunkt eller f.eks. mails vi skal besvare inden dagen er slut, telefoner der ringer eller nogen der afbryder os for hjælp eller et svar på noget.

Noget af det er selvfølgelig både vigtigt og haster, men det viser sig faktisk, at en større del slet ikke er vigtigt for, at mange når deres mål eller for deres virksomhed opnår succes, men bare er noget de oplever som haster.

Det viser sig at i vores dagligdag bliver det ofte en kamp mellem ”haster” og ”vigtigt”, hvor ”haster” som regel vinder slaget. Og når vi bruger tid på ting, der haster, men som ikke er direkte vigtige for os, så flytter vi os ikke mod vores overordnede mål.

Og vi får i hvert fald slet ikke tid til det, der er vigtigt for os. Som eksempelvis at netværke.

Networking bliver nemlig aldrig en haster-aktivitet. Det vil altid være noget, der er vigtigt for, at du og din virksomhed, når de overordnede mål på den lange bane.

Det betyder, du proaktivt skal prioritere tiden til det, og der vil så være noget andet, du så skal vælge fra.

Du kan bruge modellen her til at prioritere dine aktiviteter og din tid ud fra:

Modellen er udviklet af Dwight D. Eisenhower og særligt kendt fra Stephen Coveys bog 7 gode vaner

 

Sådan skaber du tid til at netværke

Tænk, hvad der vil ske med dine resultater, hvis du begynder at flytte bare små 5% af den tid, du oplever at bruge på ting i ”haster/ikke vigtigt” feltet og over til ”vigtigt/haster ikke” feltet.

For at skabe mere tid kræver det altså, at du:

  1. Først og fremmest erkender, det er vigtigt for dig
  2. Beslutter dig for at ville bruge tid på at netværke
  3. Prioriterer din tid mellem haster og vigtigt

 

Vi ved, det kan være svært at prioritere, men det er den eneste måde at finde tid i en travl hverdag. Vi ved også, at det er de små indsatser, der rykker på den lange bane, og vi ved at strategisk networking virker 🙂

Rigtig god fornøjelse!

 

 

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.