Fra Nulfejlskultur til Læringskultur

Fra Nulfejlskultur til Læringskultur

 

Der sker fejl alle steder.

Og ja, vi kan generelt blive langt bedre til at lære af dem.

I denne artikel får du:

 • Indsigt i, hvordan vi mennesker oplever fejl
 • Forståelse for, hvordan din organisation kan lære af jeres fejl
 • Et eksempel på en virksomhed, som mestrer at arbejde med fejl og feedback
 • Konkrete trin til hvad DU kan gøre

 

Lad os komme i gang 🙂

 

Hvordan tænker vi om fejl?

Mennesker er styret af to definitioner af fiaskos betydning:

 1. I skolen lærte vi det negative aspekt omkring fejl – Fejl betyder, at vi ikke er kloge nok
 2. Vi ved samtidig også, at det er nødvendigt at begå fejl, for uden dem ville vi ikke lære noget eller vokse

Når det er de to forståelser af fejl, som vi alle sammen har inde i vores hoveder:

Hvordan vil du så beskrive dit team eller din organisations måde at se fejl på?

Spørg dig selv:

 • Påpeger vi fejl direkte med venlighed og ærlighed hos os?
 • Deler jeg selv egne fejl direkte og ærligt med mine kollegaer?
 • Er vi sammen gode til at undersøge og lære af de fejl, vi begår?

 

 Skab en stærk læringskultur

Læringskultur handler om, hvordan I håndterer både jeres succeser og fejl.

For at kunne bruge jeres erfaringer konstruktivt til at spille hinanden gode med, så er det afgørende at arbejdsmiljøet er præget af en grundlæggende accept af, at alle kan begå fejl, og at der ligger stor værdi i, at I sammen ser nysgerrigt på de fejl, der begås og aktivt lærer af dem.

Det kræver en åben organisationskultur, der er præget af venlighed, tillid, mod, nysgerrighed og lyst til at hjælpe hinanden med at lære for derigennem at kunne skabe endnu bedre resultater i fællesskab.

En succesfuld læringskultur betyder i praksis, at I i dagligdagen, på møder, under projekter bruger tid på dele både jeres succeser og fejl – og at I spørger ind til:

 • Hvad virkede godt?
 • Hvad virkede ikke særlig godt
 • Hvis noget gik galt eller der blev begået en fejl, hvad var så læringen?

Formålet er, at I får åbnet for den læring, der har der været tilstede under processen. I får mulighed for at se med refleksion på, hvad bør I huske fremover eller hvad have påvirket, at resultatet var blevet bedre.

 

Hos Pixar

Ed Catmull står i spidsen for en af verdens mest kreative organisationskulturer i hans rolle som præsident for Walt Disney Animation Studios. Hos Pixar arbejder de hele tiden bevidst og meget aktivt med deres læringskultur.

En af de ting Ed Catmull fremhæver, der spiller væsentligt ind på deres forretningssucces er, at de hele tiden, i alt hvad de foretager sig, har fokus på:

”Det skal være trygt at fejle”

Forskning viser, at angsten for at fejle stresser medarbejdere, den hæmmer kreativitet og påvirker naturligt deres effektivitet.

Jeg har selv gennem mit arbejde som foredragsholder og konsulent været i mange forskellige typer af organisationer, hvor arbejdsprocesser kunne optimeres markant – ene og alene ved de arbejdede med ledere og medarbejderes indstilling til dét at begå fejl og lære af hinandens perspektiver.

 

Opret små netværk af Braintrust

De har hos Pixar oprettet små videnscentre, de kalder ”Braintrust”, for at understøtte en positiv læringskultur i virksomheden.

Det er små netværk, hvor særligt udvalgte samles for, at designerne kan få direkte feedback på deres projekter, ideer, fejl eller udfordringer.

Der er 4 ting, der kendetegner et godt Braintrust netværk:

 1. Medarbejdere taler med medarbejdere som ligestillede
 2. Der er ingen magtstrukturer i rummet
 3. Der er interesse for at medvirke til hinandens professionelle succes
 4. Rammen er sat for der skal: deles, lyttes, spørges, udfordres, hjælpes

Ved at skabe denne form for systematisk videndeling, så lærer man af hinandens perspektiver. Man sikrer, der kan justeres, når der fejles og der skabes en naturlig åben læringskultur, der smitter ud i dagligdagens praksis.

Du kan høre Ed Catmull fortælle mere om arbejdet med Braintrust her:

 

Kan du huske, hvordan det føltes sidste gang, du begik en stor fejl?

Angsten for fiasko ligger dybt i os mennesker. De fleste af os oplever det svier i selvtilliden, når vi begår fejl. Vi får nemt negative tanker om, hvad andre nu vil tænke om os og hvilke konsekvenser det måske kan få for os, at vi har begået en fejl. Det er menneskeligt, at vi bliver kapret af vores følelser.

Evnen til at sætte sig i den andens sted er en vigtig forudsætning, for at vi sammen kan blive bedre og en åben læringskultur kræver, at vi er opmærksomme på at vise hinanden både venlighed, forståelse og omsorg.

Vi reagerer ubevidst på mange forskellige måder, når vi begår fejl. Derfor er det en god idé at lave en enkel struktur for, hvordan I taler sammen om fejl og hjælper hinanden med at lære af dem.

 

Gør noget ved det!

Her er 5 enkle trin til, hvordan du selv kan gøre en forskel på vejen mod en fælles positiv læringskultur:

 • Del ud af både dine succeser og dine fejl
 • Fortæl andre, hvad du har lært af dine fejl
 • Vis venlighed, forståelse og omsorg, når du påpeger andres fejl
 • Efterspørg direkte feedback og vær åben for andres perspektiver
 • Opret små interne Braintrust netværk, hvor I får feedback, deler, undersøger og udfordrer. Hvis du ikke er leder, så vær proaktiv og præsenter din leder for ideen om Braintrust netværk.

 

God fornøjelse!

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.