Din sundhed og trivsel afhænger af dine relationer

Din sundhed og trivsel afhænger af dine relationer

 

Vi mennesker har brug for andre mennesker!

I dag er situationen den, at ensomheden er voksende.

Langvarig ensomhed er et stort sundhedsmæssigt problem og konsekvenserne koster vores samfund mere end 8 mia. kr. om året.

Undersøgelser viser vi har mere end 350.000 ensomme voksne, og der er mere end 22.000 svært ensomme børn i alderen 11-15 år og at ensomhed øger risikoen for forhøjet blodtryk og depression.

Kilder: Folkebevægelsen mod ensomhed/Nordea Fonden, Skolebørnsundersøgelsen 2014 (Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet), Røde Kors og MaryFonden, Sygdomsbyrden i Danmark, Risikofaktorer, Sundhedsstyrelsen 2016

 

Det er en udvikling, der er HELT, HELT gal.

Vi mennesker har brug for at føle os forbundne og for at føle os som en del af et fællesskab.

Fællesskaber giver os mening i tilværelsen.

Vi er simpelthen skabt til at være en del af fællesskaber fra naturens side.

 

Så helt enkelt:

Netværk forlænger dit liv!

 

Undersøgelsen fra Roseto

Det er gentagne gange videnskabeligt bevist, at mennesker med gode relationer og et stærkt netværk er sundere og lever længere.

Et godt eksempel er fra i 1960’erne, hvor en grupper læger undrede sig over, at indbyggerne i den lille by Roseto i Pennsylvania levede markant længere end befolkningen i resten af USA. På overfladen var deres livsstil ikke umiddelbart anderledes end resten af amerikanernes. Så hvad gjorde mon forskellen…?

Man satte sig for at undersøge det og opdagede, at grunden var netværk. I den lille by boede hovedsageligt italienske immigranter. De boede sammen flere generationer under samme tag, alle i byen talte med hinanden på gaden, og man var en del af et stærkt fællesskab, hvor man hjalp hinanden med forskellige ting og drog omsorg for hinanden.
(Kilde: Malcolm Gladwells bog Afvigerne)

 

Relationer hjælper dig igennem modgang

Det er altså helt elementært for dit liv og din livskvalitet, at du har gode relationer omkring dig!

Det er afgørende for os af flere grunde – dels fordi vi får oplevelser sammen med andre og samværet sætte gang i positive følelser hos os af at være værdsat og betyde noget.

Men også fordi det har en særligt vigtig betydning i forhold til vores evne til at tackle svære situationer i livet. Gennem gode relationer, styrker vi vores evne til at tackle modgang og kriser i livet.

 

Dialogen med gode relationer fungerer som en slags ventil for os, så det pres vi kan opleve mindskes. Vi lærer af hinanden og oplever, at vi gennem støtte og opmuntring kan tackle svære ting bedre i livet. Vi bliver simpelthen mere robuste og forandringsparate gennem vores evne til at skabe netværk og relationer.

Men for mange er hverdagen præget af så stor travlhed og så mange praktiske ting, der skal nås, at det med at pleje og udvikle relationerne føles helt uoverskueligt eller måske endda ikke virker længere vigtigt nok til overhovedet at stå på dagens to do liste.

Men hvad gør du så, når livets mindre sjove oplevelser rammer dig? Det kan være du pludselig står i en situation, hvor du skal tackle skilsmisse, sygdom eller et dødsfald eller at du har mistet dit gode job.

Ingen af os går igennem et helt liv uden modgang. Vi vil rammes af både op og nedture.

 

Og vi ved det godt.

Og vi HAR brug for andres hjælp og støtte, når det sker.

Alligevel er der mange, der ikke afsætter tiden til at skabe et stærkt netværk. De tænker, de har det uden at skulle gøre noget for det.

Men det er med relationer som med planter. Relationer skal plejes for ikke at dø ud.

 

Plej dine relationer før jorden brænder

Det handler ikke om, hvor mange du kender eller har i dit netværk, men om kvaliteten i dine relationer.

Du skal turde tage dine relationer til serviceeftersyn engang imellem, præcis som du gør med din bil.

Du skal se efter, hvis relationen trænger olie, eller der skal justeres lidt hist eller pist.

Du skal også turde se på om det er en relation, der er blevet så rusten eller negativ at kvaliteten mellem jer faktisk ikke længere er god. Præcis som gode relationer styrker og opbygger, så kan negative og dårlige relationer nemlig skade og tage din energi, trivsel og livsglæde.

Hvis du skal gøre lidt godt for dig selv og din sundhed i dag, så brug tid på en i dit netværk.

 

Her 3 små ting, du kan starte med:

  • Lav en liste med 3 personer, som du gerne vil se lidt mere. Ring til dem og hør, om I skal ses
  • Køb blomster til en, du sætter pris på og fortæl, hvor meget jeres relation betyder
  • Inviter en god kollega med til frokost eller på en lille gåtur (og lad telefonen blive i lommen!)

 

Vil du have flere tips? Klik her for 26 andre enkle måder at få stærkere relationer på.

 

 

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.