3 timers power-netværk skaber intensiv læring og udvikling – både privat og på job

3 timers power-netværk skaber intensiv læring og udvikling – både privat og på job

 

Jeg oplever det gang på gang: Når mennesker møder andre mennesker – åbne, nysgerrige og med et oprigtigt ønske om at lære og dele deres viden – så opstår der nye muligheder for udvikling, innovative ideer og vigtige erkendelser, der både løfter forretningen og den enkelte.

3 timers power-netværk er en enkel samtalemetode. Denne form for netværk mere intenst og powerfuldt, fordi der ikke er forventning om at man mødes igen.

På kort tid kan vi både løfte, inspirere og hjælpe hinanden til at tage kvantespring fagligt og personligt – netop ved at dele ud af fejl, succeser og erkendelser.

 

Sådan brugte jeg selv metoden uden for arbejdet

 

Jeg brugte fornylig et power-netværk på en noget anderledes og mere privat måde.

Jeg inviterede fire fra mit netværk til en læringssamtale her på vores skønne kontor i København. Rammen for mødet var sat til præcis 3 timer over noget lækker mad.

Kendetegnende for alle fire deltagere er, at vi alle er åbne, lærevillige og ærlige. Et andet fællestræk er også, at vi alle har et barn i teenagealderen med særlige udfordringer.

Vi har derfor alle på egen krop mærket de ting, der er forbundet med at have et barn, der til tider har det rigtigt svært. Den kamp det kan være som mor at skulle erkende det og få en normal hverdag til at fungere med mange forskellige behov og hensyn. Både i forhold til vores barn, hele familien, os selv og et krævende arbejdsliv.

Der var under hele middagen bevidst fokus på den enkeltes læring, det positive og styrkerne i de erfaringer, vi har gjort os, mens der samtidig også var plads til det svære og de udfordringer, der naturligt også er en del af det vilkår, vi står i.

Samtalen startede kl. 17.30 og sluttede præcis kl. 20.30. Udgangspunktet var nogle udvalgte åbne spørgsmål samt en stram tidsstyring af, hvor længe vi talte om de enkelte spørgsmål.

Her er de spørgsmål, der dannede rammen om vores 3 timers power netværk.

Brug dem som inspiration til måske at danne dit eget faglige eller private 3 timers powernetværk.

 

  • Hvilke styrker har dit barn netop i kraft af sine særlige udfordringer?
  • Hvilke styrker har du som mor netop i kraft af, at du har et barn med udfordringer?
  • Hvornår har du oplevet det største positive vendepunkt for jer?
  • Hvad har det betydet for der, hvor I er i dag?
  • Hvor henter du energi? Hvilke tips kan du dele med os andre, der giver dig energi?
  • Hvad er den bedste ting, du har gjort for dit barn i relation til hans/hendes udfordringer?
  • Hvad er den bedste ting du har gjort for dig selv i relation til at være mor til et barn med særlige udfordringer?
  • De små ting – Hvilke små ting har du oplevet kan have en stor positiv effekt i hverdagen med et barn med udfordringer?

 

Videndeling hjælper os både fagligt og personligt

 

Når vi deler vores læring og reflekterer sammen, så bliver vi klogere og stærkere.

Vi skaber grobund for at handle anderledes og bedre. Og det er uanset om, det er emner fra forretningslivet – f.eks. bedre samarbejde, stærkere kunderelationer, produktudvikling eller om det er emner, der er af mere privat karakter, og hvor det er vores personlige udvikling, der er i fokus.

Men denne form for videndeling kræver en helt særlig ramme, et bevidst nærvær og at vores videndeling ”styres” for, at vi oplever den fulde effekt.

Jeg gik selv fra vores 3 timers møde inspireret, beriget, klogere på flere ting og fyldt med god energi. Jeg havde kunne spejle mig i andre, der står i det samme som jeg, og følte mig mødt og forstået.

Det er det, netværk og fællesskaber også kan.

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.