10 grundregler til det gode onlinemøde

10 grundregler til det gode onlinemøde

Måske kan du genkende følelsen;

 

”Åhhh nej – jeg orker virkelig ikke flere energiforladte, onlinemøder”

 

”Det er så gabende kedeligt og jeg kan sjældent huske ret meget af det vi var rundt om, når jeg har logget af”

 

”Der bliver vist så mange slides og ofte føles det ikke særligt værdiskabende”

 

”Jeg mister totalt motivationen og min arbejdsglæde, når jeg sidder i alle de onlinemøder”

 

”Jeg sidder tit og ser på nogle andre ting og har bare lyden tændt”

 

Nogle steder er man glad for de mange virtuelle møder, fordi man synes de virker bedre end de fysiske

 • Der er sparet tid og penge
 • Der er ikke så meget udenomssnak
 • Kollegerne er blevet mere effektive
 • Det er lige ind til benet på dagsordenen

 

MEN rigtigt mange steder oplever man også det modsatte

 • At møderne ikke giver det ønskede udbytte
 • At samarbejdet påvirkes negativt, fordi det er svært at mærke hinanden rigtigt på en skærm
 • At møderne dræner medarbejderne for energi og påvirker deres arbejdsglæde

 

Online møder kræver nemlig flere pædagogiske overvejelser end fysiske møder.

Hvis du gerne vil have mere ud af jeres onlinemøder, styrke samarbejdet og sikre at både energien og arbejdsglæden er intakt bagefter, så kan du måske inspireres af vores 10 grundregler her:

 

10 grundregler for det gode online møde

 1. Vær forberedt – forberedelsen er altafgørende for at onlinemøder fungerer optimalt
 2. Udarbejd en detaljeret drejebog – med tider for indlæg, øvelser og pauser
 3. Fordel rollerne – sørg for der er én, der er ansvarlig for indholdet og én der er ansvarlig for teknikken igennem mødet.
 4. Sæt scenen fra starten – tag lederskabet, så det er tydeligt for deltagerne hvad der skal ske, hvem der har hvilke roller, og hvad der er jeres forventninger til dem som deltagere – forvent aktiv deltagelse.
 5. Skab bevidst energi på mødet – Energien tabes ofte hurtigere, når mødet er online
 6. Skab involvering – Sæt deltagerne i gang, så de er involveret i mødet
 7. Brug break-out rooms, hvis I er mere end 6 personer – så I sikrer at alle deltager aktivt
 8. Let stemningen – Husk at smile og grine undervejs
 9. Prik nogen ud –spørg nogen direkte om, hvad de synes eller tænker, så det ikke altid er de samme der svarer
 10. Brug en køreplan – så I nemmere kan designe et involverende møde

 

Det er vigtigt at reflektere over, hvordan vi kan optimere vores onlinemøder, da den nye mødeform er kommet for at blive. Naturligvis ikke i det omfang som vi bruger den nu under coronaen, men i samspil med at vi også mødes fysisk.

Onlinemøder er et stærkt værktøj, som vi skal lære at udnytte bedst muligt, når vi hiver det op af værktøjskassen. Det er vigtigt at huske på, at online møder giver en masse frihed. Derfor skal vi lære at udnytte dem på den rigtige måde, så alle går inspirerede og energifyldte fra et online møde.

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.