Tovholderens guide: Sådan driver du en effektiv netværksgruppe

Sådan driver du en effektiv netværksgruppe

Smid 15 kloge mennesker ind i samme rum, så skal de nok dele viden…

Sådan fungerer verden desværre ikke.

Viden skal ledes! Og som tovholder har du stor indflydelse på om deltagerne deler deres viden, læring og erfaringer. Eller om de sidder og kigger på uret…

Uanset om din netværksgruppe er dannet internt i virksomheden eller består af medlemmer fra forskellige virksomheder, så er der 10 ting, du som tovholder kan gøre for at maksimere den værdi, deltagerne får ud af netværket.

Du får de 10 råd her. Kort og præcist:

 

1. Vær et godt eksempel

Du kan aktivt være med til at præge netværkets tone og stemning ved at bruge dine personlige netværkskompetencer og være et godt eksempel. Du kan fx dele ud af din egen viden, være åben og personlig, hjælpe folk osv.

 

2. Tal netværket op

Du kan løfte energien i et netværk ved at have følgende enkle princip for øje: ”Energi følger opmærksomhed.” Jo mere du formår at være positiv, løsningsorienteret, mulighedssøgende, anerkendende og rummelig, jo højere energi vil der blive skabt i netværket.

 

3. Udfold den kollektive intelligens med 20/80-teknikken

En god tommelfingerregel for en tovholder er at bruge højst 20 % af mødetiden på selv at tale. Jo mere du kan få deltagerne på banen, jo mere interaktive og engagerende vil møderne blive, og jo mere medvirker du til at udfolde den kollektive intelligens i rummet, hvilket er hele netværkets værdi og styrke.

 

4. Få alle på banen

Efterhånden som du lærer dit netværk at kende, vil du se, at der er introverte og ekstroverte personer. For at få det fulde udbytte af netværkets potentiale skal du som tovholder bevidst sørge for at inddrage de introverte i samtalen. Det kan gøres ved at spørge ind til deres mening, eller hvad deres tanker er om et givet emne.

Da introverte ofte reflekterer dybt og ikke altid selv kommer på banen med deres meninger, vil den teknik invitere mange flere perspektiver ind i dialogen. De ekstroverte elsker derimod at reflektere højt i samtalen, så her må du som tovholder indimellem sørge for, at andre også kan få taletid – det vil give de ekstroverte mulighed for at få ny inspiration og få andre vinkler og holdninger til emnet.

 

5. Vær transparent

Hvis du oplever konflikter eller dårlig stemning i netværket, kan det være umådeligt kraftfuldt, at du som tovholder tør sige det lige ud (på en sober og respektfuld måde). Sig, hvad du mærker, der er på spil i rummet, og hvad det gør ved dig. Det er en åbnende og af- væbnende teknik, der kan skabe dybe dialoger og nye indsigter i netværket.

 

6. Gå efter energien

Hvis du som tovholder oplever, at mødets program dræner deltagerne for energi, kan du vinde stort ved at være modig. Drop dagsordenen, og lad deltagerne komme med et bud på, hvad et mere fængende emne kunne være.

 

7. Spørg ind!

Du kan styrke din tovholdermuskel ved at samle på gode åbne spørgsmål og bruge dem aktivt til at få netværket på banen gennem hele mødet. Den åbne dialog, som sådan nogle spørgsmål aktiverer, skaber et meget stærkt og værdifuldt netværk.

 

8. Gør rummet indbydende

At skabe rare og indbydende rammer fremmer også netværksånden. Som tovholder kan du sørge for en rar stemning ved at bruge følgende små fif: Sørg for, at der er lys og luft i rummet. Sæt bordene, så man kan se hinanden i øjnene.

 

9. Work smart: dokumentér netværket

Du kan gøre både dig selv og netværket en tjeneste ved at have lidt systematik omkring netværkets aktiviteter. Husk at dokumentere og gemme de processer og de læringspunkter, som I opnår i netværket – det behøver ikke at være så meget: et foto af en tavle fuld af post-it-sedler eller punkter på en flipover er nok.

Gem alle referater, oplæg, artikler, dokumenter, invitationer osv., som deles i netværket, i en særskilt mappe. Den vil kunne fortælle netværkets historie og vise deltagerne den store værdi, netværket genererer.

 

10. Skriftlig viden i netværket

Da netværket får nye deltagere indimellem, kan det være en god ide at få lavet en skriftlig beskrivelse af netværkets formål, værdier, visioner, retningslinjer og andet. Netværket vil også have gavn af en “blå bog” om deltagerne, der samler deres kontaktinformationer.

Hvis tovholderrollen eller arrangementer går på skift, er det en meget stor hjælp, at der ligger skriftlige beskrivelser af procedurer, møderammer osv.

 

Rigtig god fornøjelse med netværksarbejdet!

 

 

 

Susie Lynge
Susie Lynge
sl@netvaerksakademiet.dk

Susie Lynge er direktør og netværksekspert i Netværks Akademiet. Hun har trænet over 30.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling.