☰  MENU

Vidensnetværk – internt og eksternt

“Susie Lynge er stærkt medvirkende til at igangsættelsen af et større projekt vedrørende netværksdannelse og personlig udvikling er blevet en succes”
Martin E. Petersen
Team Danmark

Vil du lære at opbygge succesfulde netværk?

Forestil dig denne situation:

Dit netværk er en uudtømmelig kilde til ny viden og faglige input i dagligdagen.
Du sidder i netværksgrupper og sparrer med andre både internt i din organisation og
eksternt på tværs af virksomheder. Du videndeler med personer, der sidder med
de samme udfordringer, du kæmper med. Sammen bliver I klogere – og bedre.
I deler viden og finder nye, bedre løsninger og udvikler jer.

I er innovative. I lærer af hinanden og deler. Både faglig viden og erfaringer om fejl
og succeser
. Du kan ikke blot trække på dit eget netværk, men på netværkets netværk.
Fordi I kender hinanden og bruger hinandens ressourcer og kontakter. Du sparer tid,
bliver klogere og er mere effektiv
på grund af dit netværk.

Lyder det for godt til at være sandt?

Det er det ikke.

Det kan blive din virkelighed, når du lærer, hvordan du arbejder målrettet og systematisk
med netværk og videndeling.

Succesfulde netværk kommer ikke af sig selv. Vidensnetværk skal have et klart strategisk
formål både for virksomheden og dig.

Netværk skal styres og faciliteres. De kræver arbejde. Relationer skal opbygges og
udvikles, så I kan skabe endnu mere værdi for hinanden.

Hvis du skal få det optimale ud af netværket, er det afgørende, at du forstår,
hvordan netværk virker, og ved, hvad der kendetegner succesfulde netværk.

 

Hvad kendetegner et succesfuldt netværk?

Flere studier har vist, at mennesker, der kender og kan lide hinanden, arbejder bedre
sammen og skaber bedre resultater.

Derfor er det så vigtigt, at netværksgrupper lærer hinanden bedre at kende og knytter
stærkere relationer til hinanden – uanset om det er interne vidensnetværk eller eksterne
branchenetværk.

Når en gruppe består af mennesker med stærke indbyrdes relationer, er de mere
tilbøjelige til at hjælpe hinanden, sætte sig selv i spil og dele individuelle erfaringer.

De sparer tid og kan lære af hinandens tidligere fejl, så de undgår at lave samme fejl
i det nuværende projekt.

Og mindst lige så vigtigt: De kan lære af hinandens succeser og tage den erfaring og viden
med i nye projekter
.

Kort sagt:

Samarbejde skaber bedre og flere resultater.
Og netværksmedlemmernes kendskab og tillid til hinanden spiller en altafgørende rolle for succesen.

 

Hvad kan Netværks Akademiet hjælpe dig med?

Vi kan hjælpe dig og dit netværk med:

  • Øget indsigt i, hvad der skal til, for netværk virker
  • Bedre kendskab til hinandens styrker og kompetencer
  • Viden om, hvordan I spiller hinanden bedre
  • Mere effektivt og målrettet netværksarbejde
  • Konkrete værktøjer og modeller, der virker i et netværk

 
På en workshop om netværk får I indsigt i, hvad der kendetegner succesfulde netværk, og
ny viden om, hvordan netværk virker. Vi giver jer konkrete værktøjer og teknikker til at arbejde målrettet med jeres netværk, så I kan skabe endnu bedre resultater sammen. Vi tilpasser indholdet, så det matcher jeres ønsker og behov.

Vil du lære, hvordan du får mest ud af dit netværk og opbygger stærkere relationer? Så skriv eller ring til Susie på tlf. 60 73 53 22 eller e-mail sl@netværksakademiet.dk.

 

Netværksgrupper

 

Kontakt os for at høre nærmere:

Navn & Firma*

E-mail*

Telefonnummer*

Beskriv kort, hvad vi kan hjælpe med*

Gratis Guide: Spil Hinanden Gode med VidendelingLederens guide til at skabe bedre samarbejde
og mere produktivitet gennem intern videndeling

KontaktKontakt os, og hør, hvad vi kan tilbyde dig

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin