Sammen står vi stærkere!

Kursus i at skabe effektiv videndeling og synergi på tværs

 

Dette kursus er målrettet virksomheder og organisationer, der vil videndeling, og som har indset, at det er et vigtigt ledelses- og indsatsområde for forretningen i fremtiden.

Det klæder medarbejdere og ledere på til at indgå aktivt i vidensnetværk samt facilitere og vedligeholde dem uden assistance fra HR eller konsulenter.

På kurset er der fokus på videndeling ud fra en både overordnet strategisk og mere praktisk, hverdagsrelateret vinkel.

Viden skal ledes – så det både sker mere effektivt og skaber mere værdi for organisationen. På dette kursus arbejdes der med, hvordan man gør det bedst og nemmest i en travl hverdag.

 

6 grunde til at videndeling ofte mislykkes - som kurset tager hånd om:

 1. Ingen tid til videndeling
 2. Følelserne styrer og tilliden mangler
 3. Fokus er på den ”forkerte” viden
 4. For lidt struktur og for lidt ledelse
 5. Intern konkurrence og silotænkning
 6. Fastlåste vaner og adfærd

 

Vidensnetværk

Velfungerende vidensnetværk giver en uformel og meget effektiv platform til at dele viden og erfaringer inden for relevante emner for virksomheden. Sunde, aktive vidensnetværk giver grobund for mere værdiskabende intern videndeling, styrker innovationskraften og er generelt med til at skabe en positiv netværkskultur i virksomheden.

Undersøgelser viser, at virksomheder som har en vital netværkskultur med et godt vidensflow, står stærkere forretningsmæssigt end deres konkurrenter. Videndelingen forbedre samtidig de interne relationer og samarbejdet hvilket fører til mindre stress og forøger den kollektive robusthed.

 

Jeres udbytte

 • Øget fælles fokus på faglig erfaringsudveksling via vidensnetværk
 • Mere proaktiv adfærd i forbindelse med at afdække den latente viden i virksomheden
 • Større effektivitet og strategisk adræthed
 • Mindre stress og mere trivsel og robusthed
 • Større innovationskraft
 • Øget samarbejde, styrkede positive relationer og fællesskabsfølelse
 • Større vidensflow
 • Sparede ressourcer og øget indtjening

 

Forløb og form

Kurset i vidensdeling og facilitering af vidensnetværk, er et meget interaktivt og praksisnært forløb. Træningen veksler mellem korte forløb af teori, som underbygges af instruktøroplæg og praktiske øvelser, både individuelt og i grupper. Metodikken i alle øvelser bliver demonstreret og derefter øvet, så disse efterfølgende direkte kan anvendes og implementeres af kursisten.

Forløbet

Eksempel på forløb

Kurset tilpasses jeres ønsker og behov i forhold til særlige fokusområder m.v.

  

 

Sådan kommer du i gang

Hør mere om, hvordan vi kan tilpasse et kursus, der rammer lige præcis jeres ønsker og behov.

Kontakt os på tlf. 60 73 53 22 eller send en mail på sl@netvaerksakademiet.dk.

Eller klik her for at udfylde den simple kontaktformular, så vender vi hurtigt tilbage

Netværksgrupper

Hør nærmere

Vi vil meget gerne fortælle mere om hvordan netværk og videndeling kan styrke din organisation.

Ring til os eller udfyld formularen herunder, så vender vi hurtigt tilbage.

Ring 60 73 53 22

Navn & Firma*

E-mail*

Telefonnummer*

Beskriv kort, hvad vi kan hjælpe med*

Det naturligvis 100% uforpligtende.

Gratis Guide: Spil Hinanden Gode med VidendelingLederens guide til at skabe bedre samarbejde
og mere produktivitet gennem intern videndeling

KontaktKontakt os, og hør, hvad vi kan tilbyde dig

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin