.

 

 

 

 

 

 

.

Digitale kurser

 

Mange medarbejdere arbejder lige nu en del hjemmefra, og det udfordrer vores måde at samarbejde på, vores interne videndeling og vores samspil med kunderne.

Vores online kurser, foredrag og workshops indenfor strategisk networking, videndeling på tværs og karriereudvikling henvender sig til virksomheder og organisationer der ønsker at stå stærkt i fremtiden.

De bygger alle på et succesfuldt koncept, hvor værktøjerne er gennemtestet og afprøvet på mere end 20.000 ledere og medarbejdere – Vi ved det virker!

Vi tilbyder digitale kurser med fokus på

Netværk Nu!

Denne onlineuddannelse handler om forretningsvendt netværk. Den er særligt målrettet rådgivere, sælgere eller selvstændige og lever af at skabe loyale kunder og ønsker at få flere nye kunder.

[button size=”small” icon=”” target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Læs mere” link=”#digiudd1″]

Nedbryd siloerne

Denne uddannelse handler om at skabe bedre videndeling på tværs af funktioner, roller og afdelinger. Den er målrettet ledere og medarbejdere der ønsker at bidrage til en stærk intern videndelingskultur

[button size=”small” icon=”” target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Læs mere” link=”#digiudd2″]

Job og Karriere

Denne uddannelse handler om at styrke medarbejderes employability og job-kompetencer, så man er omstillingsparat, og medskaber af sine egne karrierer muligheder.

[button size=”small” icon=”” target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Læs mere” link=”#digiudd3″]

UNDERVISNINGSELEMENTER

Arbejdsbog
Til hvert kursus er tilknyttet en arbejdsbog som bruges igennem hele forløbet

App
Til hvert enkelt kursus er der udviklet en særlig app. Appen er dit trænings-univers

Kick-off
Hvert kursus kick-startes med en energifyldt fysisk eller digital workshop på Zoom

Workshops
Faciliterede online workshop, på Zoom, hvor holdet samles og deler erfaringer og viden

Strategisk Networking – Netværk Nu!

Deltagerne bliver gennem ny viden, inspiration og enkle værktøjer mere bevidste om deres personlige netværksstil, kompetencer og potentiale. De lærer hvordan de aktivt kan bruge dette til at skabe endnu stærkere relationer og åbne for flere forretningsmuligheder.

Udbytte for deltagerne:

 • Større bevidsthed om personlig netværksstil, kompetencer og potentiale.
 • Inputs til hvordan man kan bruge sin personlighed aktivt til at skabe endnu stærkere relationer og åbne for flere forretningsmuligheder.
 • Kurset er præget af positiv energi og har et operationelt, hverdags-orienteret fokus. Alle bliver involveret og får bragt sig selv i spil undervejs.

Udbytte for virksomheden:

 • Øget fælles fokus på forretningsmuligheder og netværkskultur
 • Mere proaktiv adfærd i forbindelse med relationssalg gennem netværk
 • Øget ambassadøreffekt – gode relationer anbefaler virksomheden
 • Øget indtjening gennem netværk
[button size=”medium” icon=”” target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Kontakt os om online kursus i Strategisk Networking – Netværk Nu!” link=”/kontakt/”]

Effektiv videndeling – Nedbryd siloerne

Forskning viser, at virksomheder, der har en netværkskultur, hvor de videndeler og samarbejder på tværs, står markant stærkere end deres konkurrenter på markedet og tilpasser sig bedre til forandringer.

Deltagerne får redskaberne til at skabe en stærk netværkskultur og at opkvalificere den videndeling, der allerede foregår. På den måde hjælpes hele organisationen til at dele viden, arbejde bedre sammen, blive mere konkurrencedygtige og ikke mindst bringe hinanden bedre i spil.

Udbytte for deltagerne:

 • Skabe effektiv videndeling uden at tage ekstra tid fra sine kolleger
 • Sætte internt fokus på at tage ansvar og styrke fællesskabet
 • Imødekomme de klassiske barrierer du vil møde fra organisationen

Udbytte for virksomheden:

 • Sparer tid og øger effektiviteten
 • Optimerer innovationsprocesserne
 • Reducerer fejl og misforståelser
 • Skaber flere og bedre resultater
 • Styrker videndelingskulturen
 • Øger trivslen, samarbejdet og arbejdsglæden
[button size=”medium” icon=”” target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Kontakt os om online kursus “Effektiv videndeling – Nedbryd siloerne“” link=”/kontakt/”]

Job og karriere – Få det arbejdsliv du ønsker dig

Networking er en vigtig kompetence for alle – uanset rolle, niveau eller branche, og alle kan blive gode til at netværke.

Deltagerne får styrket deres employability og jobkompetencer, så de er omstillingsparate, og medskabere af deres egne karrieremuligheder. Kurset henvender sig til alle typer af jobfunktioner.

Udbytte for deltagerne:

 • Større indflydelse på de beslutninger, der bliver taget omkring dem i deres arbejdsliv
 • Står stærkere i forhold til forandringer og omstruktureringer og kan bedre flytte sig i organisationen
 • Mere energi og overskud til at se muligheder frem for begrænsninger

Udbytte for virksomheden:

 • Medarbejdere der tager større ansvar og er mere fokuseret på at have et rigt arbejdsliv
 • Medarbejdere der er forandringsparat og langt mere robust i forhold til forandringsprocesser
 • Medarbejdere som har fået værktøjer til at arbejde mere effektivt og innovativt og som smitter med god samarbejdsenergi
[button size=”medium” icon=”” target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Kontakt os om online kursus Job og karriere – Få det arbejdsliv du ønsker dig” link=”/kontakt/”]

 

Trænings-app

Uanset hvilken af vores online uddannelser, I vælger, så får deltagerne adgang til en trænings-app. Her er videoer, værktøjer, og bøger/materiale samlet, så det kan benyttes præcis, når der er brug for det.

Det siger kursisterne

Flere hundrede kursister har allerede været igennem vores online uddannelser.
Og evalueringerne er i top! Her kan du læse nogle få af de reaktioner kurset får:

”Det at få undervisningen i App´en var rigtig givende”

“Alle redskaberne er relevante – der er ikke et eneste jeg ikke kan se vi kan bruge”

“I har ramt helt plet. Det giver så meget mening det her”

“Jeg har fået øjnene op for at kunne gøre nogle ting anderledes fremover med nogle meget små midler”

Vil du vide mere om vores online kurser?

[button size=”medium” icon=”” target=”_self” hover_type=”default” text=”KONTAKT OS” link=”/kontakt/” background_color=”#ffb808″]