Kurser

Lær at netværke strategisk og dele viden!

Et kursus om networking eller videndeling skaber en virksomhedskultur der flytter jer ind i fremtiden.

Forskning viser, at virksomheder, der arbejder målrettet med networking og videndeling, står markant stærkere end deres konkurrenter på markedet og tilpasser sig bedre til forandringer.

Vi kan skræddersy uddannelsen netop til jeres behov – herunder finder du nogle eksempler.

Eksempler på kurser

Strategisk networking og relationssalg

Deltagerne får ny viden, inspiration, gode råd, enkle værktøjer og hverdagseksempler.

De bliver mere bevidste om deres personlige netværksstil, kompetencer og potentiale. Og de får inputs til, hvordan de kan bruge deres personlighed aktivt til at skabe endnu stærkere relationer og åbne for flere forretningsmuligheder.

Kurset er præget af positiv energi og har et operationelt, hverdagsorienteret fokus. Alle bliver involveret og får bragt sig selv i spil undervejs.

Kurset skræddersyes så det passer til jeres ønsker og kan laves som hele eller halve kursusdage.


Vi bruger arbejdsbogen
“Netværk Nu! 10 simple trin til et effektiv netværk”
igennem hele forløbet

Videndeling på tværs

Kurset i ”videndeling på tværs” har til formål at give deltagerne konkret inspiration, øget bevidsthed og enkle værktøjer, som de kan omsætte og bruge i dagligdagen. Det henvender sig til medarbejdere og ledere, der ønsker enkle værktøjer og metoder til bl.a. at videndele mere effektivt, sætte tydeligere mål for dem selv og kortlægge deres interne og eksterne netværk med henblik på at skabe endnu bedre samarbejde og resultater.

Kurset giver samtidigt deltagerne et endnu stærkere kendskab til hinanden og en øget samhørighed og fælles bevidsthed om, hvordan de kan bruge hinandens kompetencer endnu mere. De vil komme til at dele viden, udfordringer og erfaringer med hinanden bl.a. via relevante cases. De vil allerede på dagen opleve effekten af målrettet og effektiv networking.

Kurset skræddersyes så det passer til jeres ønsker og kan laves som hele eller halve kursusdage.

 

Vi bruger arbejdsbogen
“Videndeling der virker – sådan arbejder I med netværk”

Interne vidensnetværk
”Sammen står vi stærkere!”
– Effektiv videndeling og synergi på tværs

Formålet med kurset er at hjælpe virksomheder og organisationer med at klæde medarbejdere og ledere på til at opkvalificere den videndeling, der allerede foregår samt etablere og drive interne vidensnetværk uden assistance fra HR eller konsulenter.

Velfungerende vidensnetværk giver en meget effektiv platform til at dele viden og erfaringer inden for relevante faglige emner for virksomheden. De giver grobund for mere værdiskabende intern videndeling, styrker innovationskraften og er med til at skabe en positiv netværkskultur på tværs. Undersøgelser viser, at virksomheder som har en vital netværkskultur med et godt vidensflow, står stærkere forretningsmæssigt end deres konkurrenter. Videndelingen forbedrer samtidig de interne relationer og samarbejdet, hvilket fører til mindre stress, bedre trivsel og styrker den kollektive robusthed.

Deltagerne vil blive klædt på med netværkskompetencer, en forståelse for tovholderens rolle og en konkret værktøjskasse af netværksprocesser. Efter kurset vil deltagerne have en klar køreplan for at danne og facilitere værdiskabende vidensnetværk, der understøtter virksomhedsstrategien.

Kurset skræddersyes så det passer til jeres ønsker.

 

6 grunde til at videndeling ofte mislykkes – som uddannelsen tager hånd om:

  • Ingen tid til videndeling
  • Følelserne styrer og tilliden mangler
  • Fokus er på den ”forkerte” viden
  • For lidt struktur og styring af videndeling
  • Intern konkurrence og silotænkning
  • Fastlåste vaner og adfærd

Udtalelser

“Pharmadanmark har brugt Netværks Akademiet i forbindelse med kick-off på foreningens nye set-up for netværk.

Selv de mest skeptiske sænkede skuldrene og anerkendte vigtigheden af at netværke.”

– Susie Stærk Ekstrand,
Adm. direktør, Pharmadanmark

“Netværk kan skabe værdi og vækst i erhvervslivet!

Men hvordan introducerer vi bedst morgendagens medarbejdere til networking som erhvervskompetence? Og hvordan giver vi dem erhvervsrettede kompetencer inden for strategisk networking?

For at finde svar på disse og lignende spørgsmål indledte VIA University College et samarbejde med Netværks Akademiet. Og vi er overordentligt godt tilfredse med resultatet; et helt nyt fag, som vi nu er godt i gang med at rulle ud i flere af vores uddannelser.

Med Netværks Akademiets hjælp er det lykkedes os – som den første uddannelsesinstitution i Danmark – at inddrage networking i undervisningen; ikke bare som et tema, en workshop eller et oplæg, men som et selvstændigt og obligatorisk fag der vil sætte de studerende i stand til skabe værdi gennem netværk, og anvende relevante netværksstrategier, -metoder og -redskaber.

Vi har hele vejen igennem processen oplevet Susie Lynge og Netværks Akademiet som en seriøs samarbejdspartner med solide kompetencer inden for deres felt og en stor passion for samme. Fagligt og personligt har samarbejdet været inspirerende, og jeg er overbevist om at vores studerende vil drage stor fordel af det i årene fremover.”

Flemming Binderup Gammelgaard
Chefkonsulent, VIA UC

“Energi, faglighed, fornemmelse for opgaven, grundighed og faglig sparring på højt niveau er, hvad vi har oplevet i vores samarbejde med Netværks Akademiet.

Susie Lynge er stærkt medvirkende til at igangsættelsen af et større projekt vedrørende netværksdannelse og personlig udvikling er blevet en succes.

Hendes motiverende tilgang, høje praktiske niveau og grundighed både omkring igangsættelsen og den efterfølgende opsamling har været afgørende for kvaliteten i opstarten og den efterfølgende udvikling af vores netværk.

Netværks Akademiet og Susie Lynge gjorde en meget vigtig forskel”.

Team Danmark

Martin E. Petersen
Konsulent

“For os er Netværks Akademiet en super samarbejdspartner.

Susie giver så meget af sig selv i sin sparring og undervisning. Der er altid masser af energi, glimt i øjet og en velforberedt instruktør på scenen. Og den absolut største gevinst er, at Susie griber de udfordringer, der opstår i situationen for en enkelt deltager eller hele gruppen og får tilpasset dagens program, så det, der pludselig opstår, bliver en del af dagens program – og det sker uden deltagerne bemærker det.

Endvidere har vi oplevet, at Susie sætter sig ind i vores virksomhed og branche og forholder sig til, hvad det er, vi har brug for, så vi både som ledelse og medarbejdere bliver udfordret på vores hjemmebane.

I vores branche er tid en knap faktor, men vi oplever, at både ledere og medarbejdere prioriterer tiden, når Susie er i huset og gennemfører workshops – det er det bedste kvalitetsstempel, som man kan få som underviser, og det bedste signal til og om, at vi har prioriteret og tilbudt et forløb, der indfrier forventningerne hos deltagerne.

Deltagerne selv er helt klart ”vokset” i forløbet og har set værdien af videndeling og networking som en ny erhvervskompetence. Vi er allerede i gang med at planlægge, hvordan vi kan tilføre noget mere networking med ”Susie-energi” i andre fora.”

 

Lone Wichmann
HR-chef, Bruun & Hjejle

Lad os høre om jeres behov, så tilpasser vi kurset så det rammer det I ønsker.

Susie Lynge foredrag