REFERENCER

Se hvordan vi har hjulpet udvalgte kunder

Netværks Akademiet har undervist tusindvis af ledere og medarbejdere i nogle af Danmarks førende virksomheder. Undervisningen skræddersys til den enkelte virksomhed og tager udgangspunkt i ledernes og medarbejdernes dagligdag i virksomheden.

KPMG

KPMG Aalborg har valgt at arbejde målrettet på at skabe en netværkskultur. Mere end 80% af KPMG´s nye kunder kommer gennem netværk, så det er ikke kun kunderne der får en mere personlig rådgivning med deres revisor, det kan også ses på bundlinjen.

GfK

GfK er en af verdens største analyse institutter, de har fået trænet deres netværkskompetencer på et kursus i personlig og strategisk networking af Susie Lynge fra Netværks Akademiet.

Sparekassen Himmerland 

Netværks Akademiet har trænet samtlige ledere og rådgivere i Sparekassen Himmerland i personlig og strategisk networking. Gennem et kursusforløb er ledere og medarbejdere blevet trænet i hvordan de skaber tættere relationer til deres kunder og understøtter sparekassens slogan om at være “lidt mere nærværende”.

Pharmadanmark

“Pharmadanmark har brugt Netværks Akademiet i forbindelse med kick-off på foreningens nye set-up for netværk. Susie kan med sit vindende væsen og sin store viden om netværk, få selv de mest skeptiske til at sænke skuldrene og anerkende vigtigheden af at netværke. Fagligheden er vigtig for vores medlemmer, men skal den for alvor bringes i spil ved erfaringsudveksling, skal vi turde at åbne op og skabe netværksrummet.”

Susie Stærk Ekstrand
Adm. direktør, Pharmadanmark

Dania Erhverv

“Har været på kursus i brugen af LinkedIn med Morten Vium. Super godt og super skarpt. Morten havde sat sig ind i, hvad deltagernes daglige udfordringer var og målrettede sin undervisning derefter. Mange anbefalinger herfra og tak for et godt kursus.”

Frederik Bundgaard Bjørn
Chefkonsulent, Dania Erhverv

Samuelsen

“Susie Lynge har deltaget som netværkscoach på en række af mine netværksmøder. Hun er en knalddygtig inspirator, der med humor, dybde og indsigt kan tø selv de mest introverte netværksmedlemmer op og skabe ny dynamik og gejst i en gruppe. Hun er guld værd for enhver, der ønsker at styrke videndeling og netværksdannelse internt i en organisation eller på tværs af organisationer. Jeg kan varmt anbefale Susie Lynge som erhvervscoach, netværksekspert og foredragsholder.”

Morten Samuelsen
Direktør og stifter, Samuelsen

ATP

“Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Susie over en længere periode på en række forskellige opgaver, lige fra korte kurser til længerevarende organisationsudviklingsforløb.

Susie har sat et markant aftryk på organisationen på flere områder. Specielt kan vi se en effekt omkring den enkelte medarbejders forståelse af ansvaret i samarbejdsrelationer og videndeling. Her har Susie formået at tydeliggøre de muligheder og perspektiver, der ligger i at engagere sig i relationer og opgaver for at skabe resultater både på enkeltopgave- og organisationsniveau. Endvidere har vi oplevet øget arbejdsglæde som følge af kollegial medinvolvering og højnet interesse kolleger imellem.

Vi har fået professionaliseret vores tilgang til samarbejde, netværk og videndeling på en sjov, krævende og indsigtsfuld måde.

Susie har fokus på at bruge det potentiale, der er til stede (men måske ikke udfoldet) hos både enkelt individer og grupper ved en positiv og anerkendende tilgang. Susie formår også at sige tingene, som hun ser dem, hvis der er behov for det.

Samarbejdet med Susie føles altid trygt, fordi Susie er meget kompetent på sit område. Hun er tydeligt omkring, hvor hun kan gøre en forskel og har til fulde indfriet de (høje) forventninger, vi har haft til samarbejdet.”

Marlene Majrup Tang
HR partner, ATP

Silkeborg Kommune 

”Vi bookede Susie til en medarbejderdag for alle i integrationsafdelingen Silkeborg Kommune, hvor hensigten var at italesætte samarbejde og videndeling. Inden selve dagen var jeg i tæt dialog med Susie vedrørende sammensætningen af medarbejdergruppen, indholdet i hendes oplæg, samt sparring om den efterfølgende workshop – her kunne man mærke hendes ønske om at få indblik i vores hverdag. På selve dagen var det tydeligt, at hun havde tilpasset hendes oplæg til vores afdeling. Selve oplægget vekslede mellem teori, praksis og personlige erfaringer. Ofte livliggjort af fortællinger om indgroede vaner i arbejdsgange, som er til hinder for arbejdsglæde og effektivitet. Brugen af konkrete arbejdsspørgsmål og summepauser, gav desuden medarbejderne rig mulighed for at lære hinanden bedre at kende – fagligt såvel som personligt. Energien fra oplægget omsatte vi efterfølgende selv i workshops, hvor samarbejde, evnen til at dele viden og vedkommenheden var i højsædet.”

Sebastian Løvschall 
Udviklingskonsulent, Integrationsafdelingen Silkeborg Kommune.

Valcon 

”Vi oplever at vores kunder i stigende grad bruger LinkedIn til at tjekke vores konsulenters profiler. Mange af profilerne var sådan set rigtig ok, men der var desværre også en del, der ikke var blevet opdateret løbende. Dertil kommer, at vi gerne vil fremstå professionelt og derfor ønskede vi at hjælpe konsulenterne og give dem en hurtig vej til at få opdateret deres profil.

LinkedIn er i dag en primær kanal i B2B. Vi vil gerne vise omverden via LinkedIn, at vi er et top professionelt management konsulenthus. Derfor har vi arbejdet mod at både vores virksomhedsprofil og alle vores medarbejderes profiler efter forløbet med Morten Vium skulle fremstå professionelle, flotte, opdaterede og til en vis grad ensartede efter udstukne guidelines.

Uanset hvilken medarbejder i Valcon du i dag søger efter på LinkedIn, så vil du møde du en super flot profil, der afspejler vores brand og i øvrigt på bedste vis kommunikerer deres kompetencer både fra tidligere job men selvfølgelig i høj grad deres nuværende hos Valcon.

Det har været meget vigtigt for os, at få udarbejdet en guideline, der understøtter Valcons brand men samtidig giver medarbejderne plads til at bevare personligheden. Det er jo trods alt deres private profil. Og så har det været mindst lige så vigtigt, at vi har skruet træningen sådan sammen, at de selv – men på blot en eftermiddag – får opdateret deres profil. Så træningen har været hands-on og alle er gået derfra med en flot profil + en guideline til brug, når de efterfølgende opdaterer.”

Annika Krogh Colombo
Marketing & Communications Director, Valcon

VIA UC

“Netværk kan skabe værdi og vækst i erhvervslivet!

Men hvordan introducerer vi bedst morgendagens medarbejdere til networking som erhvervskompetence? Og hvordan giver vi dem erhvervsrettede kompetencer inden for strategisk og personlig networking?

For at finde svar på disse og lignende spørgsmål indledte VIA University College et samarbejde med Netværks Akademiet. Og vi er overordentligt godt tilfredse med resultatet; et helt nyt fag, som vi nu er godt i gang med at rulle ud i flere af vores uddannelser.

Med Netværks Akademiets hjælp er det lykkedes os – som den første uddannelsesinstitution i Danmark – at inddrage networking i undervisningen; ikke bare som et tema, en workshop eller et oplæg, men som et selvstændigt og obligatorisk fag der vil sætte de studerende i stand til skabe værdi gennem netværk, og anvende relevante netværksstrategier, -metoder og -redskaber.

Vi har hele vejen igennem processen oplevet Susie Lynge og Netværks Akademiet som en seriøs samarbejdspartner med solide kompetencer inden for deres felt og en stor passion for samme. Fagligt og personligt har samarbejdet været inspirerende, og jeg er overbevist om at vores studerende vil drage stor fordel af det i årene fremover.”

Flemming Binderup Gammelgaard
Chefkonsulent, VIA UC

Bruun & Hjejle

“For os er Netværks Akademiet en super samarbejdspartner.

Susie giver så meget af sig selv i sin sparring og undervisning. Der er altid masser af energi, glimt i øjet og en velforberedt instruktør på scenen.Og den absolut største gevinst er, at Susie griber de udfordringer, der opstår i situationen for en enkelt deltager eller hele gruppen og får tilpasset dagens program, så det, der pludselig opstår, bliver en del af dagens program – og det sker uden deltagerne bemærker det.

Endvidere har vi oplevet, at Susie sætter sig ind i vores virksomhed og branche og forholder sig til, hvad det er, vi har brug for, så vi både som ledelse og medarbejdere bliver udfordret på vores hjemmebane.

I vores branche er tid en knap faktor, men vi oplever, at både ledere og medarbejdere prioriterer tiden, når Susie er i huset og gennemfører workshops – det er det bedste kvalitetsstempel, som man kan få som underviser, og det bedste signal til og om, at vi har prioriteret og tilbudt et forløb, der indfrier forventningerne hos deltagerne.

Deltagerne selv er helt klart ”vokset” i forløbet og har set værdien af videndeling og networking som en ny erhvervskompetence. Vi er allerede i gang med at planlægge, hvordan vi kan tilføre noget mere networking med ”Susie-energi” i andre fora.”

Lone Wichmann
HR-chef, Bruun & Hjejle

Bruun & Hjejle

”Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i Netværks Akademiets strukturerede forløb om videndeling og networking. Kurserne har givet mig en langt større indsigt i, hvor altafgørende ens netværkskompetence er i mange sammenhænge, og hvor meget jeg kan gøre ved at tænke lidt anderledes, tage lidt mere initiativ, være lidt mere modig, dele lidt mere, lytte lidt mere aktivt og forberede mig lidt bedre. Der er rigeligt at tage fat på, og jeg har stadig til gode at kortlægge mit netværk.

Forløbet har på mange måder været en øjenåbner. Networking behøver ikke at handle om manglende oprigtighed – tvært i mod handler det om at være sig selv og at turde være personlig på en professionel måde.

På det personlige plan formår Susie Lynge at motivere som underviser og skaber samtidig en fantastisk stemning med det resultat, at alle lytter aktivt og deltager engageret i diskussioner og øvelser.

Jeg kan mere end varmt anbefale Susie Lynge og hendes topprofessionelle virksomhed.”

Helle Nørby Kristensen
Advokat Bruun & Hjejle

NETVÆRKS AKADEMIET HAR OGSÅ HJULPET